Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Christian Pansch ny professor i havsforskning vid Åbo Akademi

PhD Christian Pansch har utsetts till ny biträdande professor (tenure track) i havs- och vattenforskning vid Åbo Akademi.

Pansch, som är hemma från Tyskland, avlade magisterexamen i biologi 2007 vid Rostocks universitet och doktorsexamen i marinekologi 2012 vid Kiels universitet. Därefter har han verkat som postdokforskare vid Göteborgs universitet och vid Helmholtz-centret för havsforskning i Kiel. Sedan 2017 har Pansch arbetat som forskare i marinbiologi vid Helmholtz-centret i Kiel.

Pansch inleder sitt arbete vid Åbo Akademi i oktober.

Christian Pansch

Den nya professuren är en donation från Åbo stad till Åbo Akademi med anledning av akademins 100-årsjubileum som firades i fjol. Donationssumman är en miljon euro.

Christian Pansch säger sig vara glad över att Åbo stad vill uppmärksamma betydelsen av marin forskning.

– Jag hoppas att jag i min nya roll ska kunna engagera mig i samhället och forska i frågor som är relevanta för närsamhället och för människorna som bor här. Åbo är en trevlig stad, skärgården är fantastisk, och jag ser fram emot att få sticka huvudet under vattnet och utforska de här havsmiljöerna, säger han.

Enligt Åbo Akademis rektor Moira von Wright kommer donationsprofessuren att gagna såväl Åbo Akademi som Åbo stad.

– Vi är ytterst tacksamma för donationen som stärker Åbo Akademis forskningsprofil Havet. Åbo Akademi och Åbo stad har en lång historia av nära samarbeten och vi har starka gemensamma intressen gällande hållbar marin utveckling.

Enligt Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi och koordinator för forskningsprofilen Havet, bidrar Pansch med betydelsefull internationell erfarenhet.

– Pansch tillför en aktiv länk till havsforskningen i Tyskland, och vi ser fram emot ett utvidgat samarbete kring hela Östersjöns marina miljö, säger Bonsdorff.

Också stadsdirektör Minna Arve uttrycker sitt nöje över utnämningen och hälsar Pansch varmt välkommen till Åbo. Enligt Arve är utnämningen ett viktigt steg när det gäller att stärka den maritima kompetensen som Åbo stad och dess samarbetspartner arbetar för.

– Åbo är en havsstad, och kultur, kompetens, utbildning och forskning med anknytning till havet är en livsviktig resurs för oss nu och i framtiden, konstaterar Arve.

Åbo Akademi har länge profilerat sig inom Östersjöforskning. År 2017 inrättades forskningsprofilen Havet gemensamt med Åbo universitet. Målsättningen är att etablera en globalt ledande marin spetsforskningsenhet och att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och havet och som främjar hållbar tillväxt globalt.

 

För mer information, kontakta:

Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi, särskilt Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö, koordinator för Åbo Akademis profilområde Havet
tfn: +358 40 536 3539
e-post: erik.bonsdorff@abo.fi

Christian Pansch, biträdande professor (tenure track) i havs- och vattenforskning vid Åbo Akademi
tfn: +49 173 236 2005
e-post: christian@pansch-research.com