Skriv här det du söker efter!

Donationer möjliggör modern genetikforskning i världsklass

Vilken inverkan har genetiken på vårt beteende? Hur mycket påverkar våra gener vid olika psykiska störningar?

Vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi finns sedan 2005 en forskargrupp som studerar genetiska effekter på mänskliga beteenden och egenskaper. Under de senaste tio åren har forskargruppen också ägnat sig åt molekylärgenetiska studier, vilket innebär att man med hjälp av salivprover analyserar hur olika genvarianter är förknippade med olika beteenden.

En donation som riktades till ämnet psykologi i samband med Åbo Akademis medelinsamling har möjliggjort så kallad helgenomgenotypning – en metod där hundratusentals markörer fördelade över människans hela genom bestäms. Genomet är alltså människans arvsmassa, och de genetiska markörerna bestäms från deltagarnas salivprover.

Donationen innebär att Åbo Akademis forskare kan bidra med gendata till internationella forskningskonsortier som studerar t.ex. olika psykiatriska störningar.

Forskargruppen i beteendegenetik leds av biträdande professor i psykologi, Patrick Jern. Han säger att donationen banar väg för att man vid Åbo Akademi kan bedriva modern genetikforskning i världsklass, och riktar ett varmt tack till dem som möjliggjort detta.

Biträdande professor i psykologi, Patrick Jern.

– Vår forskargrupp är redan delaktig i flera internationella genetikkonsortier, där datamaterial från flera länder slås samman för att förstå hur genetiska varianter inverkar på till exempel psykiatriska störningar såsom anorexia nervosa, och allvarliga tillstånd som graviditetsillamående, alltså hyperemesis gravidarum, säger Jern.

Uppdaterad 10.5.2019