Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, lärarinriktning – Forskning och forskare

Pedagogik, lärarinriktning – Forskning och forskare

I relation till klasslärarutbildningen bedrivs forskning inom området pedagogik med lärarinriktning samt ämnesdidaktik. Ett gemensamt tema som genomsyrar många forskningsinsatser inom lärarinriktad pedagogik är lärarprofessionalisering. Forskning med perspektiv på läraren och lärande är väletablerad inom ämnet pedagogik, men bjuder ständigt på nya infallsvinklar och möjligheter till fortsatt forskning. Ett bakomliggande motiv är att ökade kunskaper om och förståelse för lärarens arbete och villkor har betydelse för utvecklingen av lärarutbildningens och lärarfortbildningens innehållsliga fokusering.

 

Forskare inom pedagogik lärarinriktning

 

 

Forskare inom didaktikens ämnesområden

 

 

Uppdaterad 22.2.2023