Skriv här det du söker efter!

Case BSS -Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Case BSS -Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Case BSS -Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Tid:

1.8.2017–31.12.2022

Finansiär:

  • Svenska Kulturfonden i Björneborg

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

815 000 euro

Samarbetsparter:

  • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
  • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)
  • Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB)
  • Björneborgs svenska samskola (BSS)

Projekt Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola eller ”Case BSS” är ett samarbete mellan Svenska Kulturfonden i Björneborg och Åbo Akademi.  I bakgrunden finns ett behov att stärka svenskan i hela utbildningskedjan.

Syfte

Syftet är att i samarbete med personal och skolans upprätthållare utarbeta en ny hållbar verksamhetskultur för småbarnspedagogiken och utbildningsverksamheten. Åbo Akademi förväntas bidra med sakkunskap och kompetens inom två delområden: 1) Identiteten, pedagogiken och lärostigen och 2) Vidareutbildning av personalen.

Projekttid

Projektets fas 1 inleddes 1.8.2017 och gick till utgången av år 2019. Fas 2 sträcker sig till 31.7.2022.

Finansiär

Svenska Kulturfonden i Björneborg (Fas 1: drygt 200 000 euro och  Fas 2:drygt 600 000 euro).

Organisation

Projektet har ett konsortieavtal och en ledningsgrupp.

Ansvarsfördelningen mellan ÅA-forskarna är enligt följande: Direktör Torbjörn Sandén ansvarar för (A) utveckling av ledningsfunktionen. Professor Ann-Katrin Svensson ansvarar för (B )utveckling av småbarnspedagogiken. Professor Liselott Forsman ansvarar för (C) utvecklande språk och kunskapsutvecklande arbetsmetoder inom grundläggande utbildning. Professor Ria Heilä-Ylikallio ansvarar för (D) utvecklandet av gymnasiekulturen genom kollaborativa och konstnärliga processer.

Kontakta oss

Torbjörn Sandén

Direktör 

Centret för livslångt lärande

torbjorn.sanden@abo.fi

Tfn +358 505244928

Ria Heilä-Ylikallio

Professor 

i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ria.heila-ylikallio@abo.fi

Tfn +358 503470124

Sigrid Ducander

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

sigrid.ducander@abo.fi

Tfn +358 505169680