Skriv här det du söker efter!

Case BSS -Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Case BSS -Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola

Tid

1.8.2017–31.12.2022

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)
 • Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB)
 • Björneborgs svenska samskola (BSS)
 • Finansiär

 • Svenska Kulturfonden i Björneborg
 • Budget

  815 000 euro

  Projekt Forsknings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs svenska samskola eller ”Case BSS” är ett samarbete mellan Svenska Kulturfonden i Björneborg och Åbo Akademi.  I bakgrunden finns ett behov att stärka svenskan i hela utbildningskedjan.

  Syfte

  Syftet är att i samarbete med personal och skolans upprätthållare utarbeta en ny hållbar verksamhetskultur för småbarnspedagogiken och utbildningsverksamheten. Åbo Akademi förväntas bidra med sakkunskap och kompetens inom två delområden: 1) Identiteten, pedagogiken och lärostigen och 2) Vidareutbildning av personalen.

  Projekttid

  Projektets fas 1 inleddes 1.8.2017 och gick till utgången av år 2019. Fas 2 sträcker sig till 31.7.2022.

  Finansiär

  Svenska Kulturfonden i Björneborg (Fas 1: drygt 200 000 euro och  Fas 2:drygt 600 000 euro).

  Organisation

  Projektet har ett konsortieavtal och en ledningsgrupp.

  Ansvarsfördelningen mellan ÅA-forskarna är enligt följande: Direktör Torbjörn Sandén ansvarar för (A) utveckling av ledningsfunktionen. Professor Ann-Katrin Svensson ansvarar för (B )utveckling av småbarnspedagogiken. Professor Liselott Forsman ansvarar för (C) utvecklande språk och kunskapsutvecklande arbetsmetoder inom grundläggande utbildning. Professor Ria Heilä-Ylikallio ansvarar för (D) utvecklandet av gymnasiekulturen genom kollaborativa och konstnärliga processer.

  Kontakta oss

  Torbjörn Sandén

  Specialutbildare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Ria Heilä-Ylikallio

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sigrid Ducander

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida