Skriv här det du söker efter!

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Tid

15.2.2019–14.2.2022

Projektägare

Åbo Akademi (delegerat av UKM)

Övriga projektparter

 • Utbildningsstyrelsen
 • Ghent University
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Université Paul-Valéry Montpellier III
 • Universidad del País Vasco
 • Vytautas Magnus University
 • University of Algarve
 • University of Ljubljana
 • Ministry of Education and Science Portugal
 • Ministry of Education Science and Sports Slovenien
 • Finansiär

 • Europeiska unionens Erasmus+-program (Key Action 3: Support for Policy Reform)
 • Budget

  2 400 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  600 000 euro (25%)

  Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier.

  Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Därför vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk, och fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

  Under projektets gång utvecklar, testar och utvärderar forskare från olika europeiska universitet ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.

  Kontakta oss

  Siv Björklund

  Professor 

  i språkbad och flerspråkighet

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida