Skriv här det du söker efter!

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Listiac – Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Listiac

Tid:

15.2.2019–14.2.2022

Finansiär:

 • Europeiska unionens Erasmus+-program (Key Action 3: Support for Policy Reform)

Projektägare:

Åbo Akademi (delegerat av UKM)

Budget:

2 400 000 euro

Övriga projektparter:

 • Utbildningsstyrelsen
 • Ghent University
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Université Paul-Valéry Montpellier III
 • Universidad del País Vasco
 • Vytautas Magnus University
 • University of Algarve
 • University of Ljubljana
 • Ministry of Education and Science Portugal
 • Ministry of Education Science and Sports Slovenien

Åbo Akademis del av budgeten:

600 000 euro (25%)

Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier.

Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Därför vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk, och fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

Under projektets gång utvecklar, testar och utvärderar forskare från olika europeiska universitet ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.

Kontakta oss

Siv Björklund

Professor 

i språkbad och flerspråkighet

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

siv.bjorklund@abo.fi

Tfn +358 504425595