Skriv här det du söker efter!

Skrivstöttning

Skrivstöttning

Tid

1.8.2019–

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Medverkande skolor i projektet
 • Samarbetsparter

 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Svensk-Österbottniska Samfundet
 • Forskningsprojekt Skrivstöttning i fyra språkmiljöer springer ur Skrivkompetensprojektet som under fem års tid byggt upp en vetenskaplig kompetens om skrivpedagogik. Skrivstöttning är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Stockholms universitet samt Umeå universitet och ramas in av ett internationellt forskningsnätverk.

  Skrivstöttning har som målsättning att utveckla skrivpedagogiken i språkligt varierande miljöer, särskilt med avseende på stöttande skrivstrategier för elever i åk 7–9 med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk i Finland och Sverige.

  I samarbete med sex lärare i fem fokusskolor i olika språkmiljöer utvecklas stödstrukturer för elevers skrivprocesser. För att undersöka och stötta skrivkompetensen hos elever i åk 7–9 i fyra olika språkmiljöer intresserar sig projektet för en språköskola, en finlandssvensk skola, en skola som erbjuder språkbadsundervisning och en sverigesvensk skola. Forskningsprojektet täcker tre verksamhetscyklar inom vilka forskare och lärare samarbetar i utvecklandet av framgångsrika stödstrukturer för elevers textproduktion.

  Kontakta oss

  Ria Heilä-Ylikallio

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida