Skriv här det du söker efter!

Skrivstöttning

Skrivstöttning

Tid:

1.8.2019–

Finansiär:

  • Svenska kulturfonden
  • Svensk-Österbottniska Samfundet

Projektägare:

Åbo Akademi

Övriga projektparter:

  • Medverkande skolor i projektet

Samarbetsparter:

  • Stockholms universitet
  • Umeå universitet

Forskningsprojekt Skrivstöttning i fyra språkmiljöer springer ur Skrivkompetensprojektet som under fem års tid byggt upp en vetenskaplig kompetens om skrivpedagogik. Skrivstöttning är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Stockholms universitet samt Umeå universitet och ramas in av ett internationellt forskningsnätverk.

Skrivstöttning har som målsättning att utveckla skrivpedagogiken i språkligt varierande miljöer, särskilt med avseende på stöttande skrivstrategier för elever i åk 7–9 med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk i Finland och Sverige.

I samarbete med sex lärare i fem fokusskolor i olika språkmiljöer utvecklas stödstrukturer för elevers skrivprocesser. För att undersöka och stötta skrivkompetensen hos elever i åk 7–9 i fyra olika språkmiljöer intresserar sig projektet för en språköskola, en finlandssvensk skola, en skola som erbjuder språkbadsundervisning och en sverigesvensk skola. Forskningsprojektet täcker tre verksamhetscyklar inom vilka forskare och lärare samarbetar i utvecklandet av framgångsrika stödstrukturer för elevers textproduktion.

Kontakta oss

Ria Heilä-Ylikallio

Professor 

i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ria.heila-ylikallio@abo.fi

Tfn +358 503470124