Skriv här det du söker efter!

Företagsamhetsdidaktik 2022-2025

Företagsamhetsdidaktik 2022-2025

Tid

1.8.2022–31.7.2025

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Ung Företagsamhet rf Österbotten
 • UF
 • Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten (2022-24)
 • Syftet med forskningsprojektet är att bidra med didaktisk teoriutveckling av företagsamhetsfostran i utbildningen, med fokus på åk 1-6. Vi elaborerar med begreppet entreprenöriell bildning (eng: entrepreneurial Bildung) för att skapa ett didaktiskt koncept som kan hjälpa lärare att förhålla sig till mål och innehåll för skolans företagsamhetsfostran. Begreppet utvecklas både teoretiskt och empiriskt. Det empiriska arbetet sker i samarbete med två österbottniska skolor som genomför Ung Företagsamhets (UF) studieprogram Miniföretagarna i åk 4-6. Se närmare info om Miniföretagarna här: https://pikkuyrittajat.fi/sv/.

  Företagsamhetsfostran som koncept är utvecklat utifrån ekonomiska och entreprenörskapsmässiga teoribildningar, och det har påvisats ett behov av att förankra skolans företagsamhetsfostran i pedagogisk och didaktisk teoribildning.

  Samarbetet mellan Åbo Akademi och UF etablerades inom ramen för forskningsprojektet Idemo (2018-2022, se https://idemoproject.com/). Företagsamhetsfostran utforskades inom Idemo-projektet som ett ämnesövergripande fenomen med naturlig förankring i skolans verksamhetskultur. Målgruppen var gymnasieutbildning och ämneslärarutbildning. I praktiken utmynnades samarbetet då i gemensamma seminarier och workshops. Idemo avslutades i januari 2022 och Företagsamhetsdidaktik-projektet är en fortsättning på det samarbete som upprättats, denna gång med ett tydligt fokus på forskning och teoriutveckling, och på grundskolan. Grundskolans lägre årskurser utgör en viktig arena för att introducera företagsamhet, och klasslärarens didaktiska kompetens är avgörande för att utveckla en företagsam verksamhetskultur i skolan. Vårt långsiktiga mål är att utvidga det teoriutvecklande forskningsarbetet till åk 7-9 och gymnasiet i ett senare skede.

  Forskningsgrupp:

  Nina Mård, PeD, universitetslektor (Åbo Akademi) och Karolina Wägar, ED, sakkunnig (Ung Företagsamhet)

  Referensgrupp:

  Mårten Björkgren, äldre universitetslektor, ÅA
  Nina Ingves, regionchef, UF
  Anders Fransén, lektor i historia, samhällslära och filosofi, Vasa övningsskola
  Søren Harnow Klausen, gästprofessor i ämnesövergripande didaktik vid ÅA och professor i filosofi vid Syddansk universitet, Danmark

   

  Kontakta oss

  Nina Mård

  Universitetslektor 

  i pedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier