Skriv här det du söker efter!

Magisteravhandlingen i skolsamfundet

Samverkan mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet i det digitala samhället

Tid:

1.8.2019–31.12.2021

Finansiär:

  • Svenska Kulturfonden
  • Svensk Österbottniska Samfundet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

170 000 euro

Projektbeskrivning:

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Digitalisering kännetecknar lärandet i dagens samhälle i allt högre grad och är utgångspunkt för projektet. Konkret innebär detta att lärarstuderande ska göra ett digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet. För att nå ut till den målgrupp som studerandes magisteravhandlingar berör, har ett nära projektsamarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi inletts. Förutom kopplingen till CLL och dess etablerade kontaktnät, är avsikten även att bygga upp en direkt samverkan med aktörer på fältet. Kontakten till verksamma aktörer på fältet möjliggör en konkret koppling mellan studerandes forskning och de undervisningsmetoder och det konkreta arbete som görs i klassrummet. På projektets webbsida finns mera information.

Kontakta oss

Gunilla Eklund

Forskningsledare 

i pedagogik företrädesvis tillämpad pedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

gunilla.eklund@abo.fi

Tfn +358 469219646

Jessica Aspfors

Akademilektor 

i pedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

jessica.aspfors@abo.fi

Tfn +358 504768383

John Henriksson

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

john.henriksson@abo.fi

Tfn +358 503312970