Skriv här det du söker efter!

Magisteravhandlingen i skolsamfundet

Magisteravhandlingen i skolsamfundet

Tid

1.8.2019–31.12.2022

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Svensk Österbottniska Samfundet
 • Budget

  170 000 euro

  Projektbeskrivning:

  Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Digitalisering kännetecknar lärandet i dagens samhälle i allt högre grad och är utgångspunkt för projektet. Konkret innebär detta att lärarstuderande ska göra ett digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet. För att nå ut till den målgrupp som studerandes magisteravhandlingar berör, har ett nära projektsamarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi inletts. Förutom kopplingen till CLL och dess etablerade kontaktnät, är avsikten även att bygga upp en direkt samverkan med aktörer på fältet. Kontakten till verksamma aktörer på fältet möjliggör en konkret koppling mellan studerandes forskning och de undervisningsmetoder och det konkreta arbete som görs i klassrummet. På projektets webbsida finns mera information.

  Kontakta oss

  Gunilla Eklund

  Äldre universitetslektor 

  i pedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Jessica Aspfors

  Äldre universitetslektor 

  i pedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  John Henriksson

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida