Skriv här det du söker efter!

Komplexa bilderböcker med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv

Komplexa bilderböcker med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv

Tid

1.8.2020–31.12.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Svenska litteratursällskapet i Finland och Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Komplexa bilderböcker med ungdomar: litteraturdidaktiska perspektiv är ett forskningsprojekt vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Inom projektet är vi intresserade av att teoretiskt och empiriskt undersöka bilderboken som en komplex text i litteraturundervisningen med ungdomar i årskurs 7–9 och gymnasiet. Den samtida bilderboken blir allt mer komplex och utgivningsmässigt syns idag en komplex tematik i bilderböckerna och en allt mer obestämbar målgrupp. Inom den nordiska litteraturdidaktiska forskningen har det under de senaste åren vuxit ett intresse för att studera litteraturarbete med komplexa texter som bjuder på motstånd. Inom projektet för vi samman den litteraturvetenskapliga forskningen om bilderbokens komplexitet med den litteraturdidaktiska forskningens intresse för litteraturarbete med komplexa texter genom att utforska bilderboken som en komplex text i litteraturundervisningen. Genom olika studier – till exempel genom att systematiskt kartlägga tidigare forskning, diskutera teoretiska utgångspunkter för komplexa bilderböcker, utforska ungdomars tolkningsarbete av komplexa bilderböcker samt studera lärares erfarenheter av bilderböcker i litteraturundervisningen med ungdomar – avser projektet bidra med kunskap om bilderbokens plats och funktion i litteraturundervisningen.

  Projektet leds av Heidi Höglund, PeD, universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. Projektmedlemmar är Katrina Åkerholm, lektor i modersmål och litteratur vid Vasa övningsskola och doktorand vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi och projektbiträde Nanna Heino. Projektmedlemmarna har ett nära samarbete med forskare inom litteraturdidaktik och barnlitteratur i de övriga nordiska länderna.

   

  Om du vill veta mera, kontakta oss via mejl på:
  Heidi Höglunds forskningsprofil
  heidi.hoglund@abo.fi

  Katrina Åkerholms forskningsprofil
  katrina.akerholm@abo.fi

  Kontakta oss

  Heidi Höglund

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Katrina Åkerholm

  Doktorand 

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida