Skriv här det du söker efter!

EduGaming – att spela tillsammans i och utanför skola

EduGaming – att spela tillsammans i och utanför skola

Tid

1.4.2022–31.7.2023

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Svenska kulturfonden & Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Projektets syfte är baserat på de frågor och behov som pilotprojektet Identity Construction and Co-Construction in CS:GO har avslöjat. Datainsamlingen (2017-2018) finansierades av Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond och Ståhls andel finansierades av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för Åbo Akademi, Viktoriastiftelsen samt Högskolestiftelsen i Österbotten. Genom att samla in data och analysera spelande i och utanför skolan, är det primära syftet med det aktuella projektet att utveckla kunskap om hur lärande och identitetskonstruktion utvecklas och konstrueras i digitala spel, för att stödja lärare i hur de kan stödja lärande och gemenskap i och genom spel. Mer specifikt är syftet att förstå samarbete, identitetskonstruktion och språkbruk i finlandssvenska digitala spelmiljöer online både i och utanför skolan.

  Spel utgör idag en stor del av barn och ungas liv. Den inhemska Spelarbarometern (2020) visar att 78,7 % av finländarna spelar digitala spel och de yngsta deltagarna utgör den grupp som spelar mest. Därför ser Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ett stort behov av att öka förståelsen för barn och ungas spelande och spelbaserat lärande samt stöda utbildningen för att möta förväntningarna på framtidens lärande. Vid fakulteten finns redan nu en bredd bland exis- terande satsningar inom paraplyet Spel och lärande. Spelvärldens snabba utveckling resulterar i en föränderlig verklighet där olika aktörer behövs. Därmed görs forskningen och utvecklingen vid fakulteten i samverkan med nationella och internationella nätverk av forskare, spelutvecklare, lärare, barn och ungdomar samt relevanta organisationer. Vidare når resultaten av satsningen såväl verksamma som blivande lärare genom lärarutbildning och -fortbildning. Nu avser fakulteten ytterligare stärka kunnandet om spelens närvaro och potential i och utanför skola. Det aktuella projektet är en del av denna satsning och den nya kunskap som genereras om lärande, identitet och språkbruk i den digitala sociala interaktionen bidrar till en bättre förståelse för fenomenen ur ett spelarperspektiv.

   

  Forskningsgrupp

  Projektledare Fredrik Rusk och projektforskare Matilda Ståhl. Tillsammans med kandidat- och magisterstuderande vid tillämpad pedagogik vid FPV, Åbo Akademi, som handleds av projektforskarna.

   

  Ledningsgrupp

  Fredrik Rusk, Universitetslektor i pedagogik
  Matilda Ståhl
  , Projektforskare
  Karl Ögland, EsportsEdu guru, School of Gaming Finland,
  Miles Harvey, PhD, Adjunct faculty, The University of New Mexico, Albuquerque, NM, United States
  Marianne Määttä, Ordförande, Female Gaming Finland

   

  Kontakta oss

  Fredrik Rusk

  Biträdande professor (tenure track, nivå 2) 

  i pedagogik, företrädesvis lärarutbildning

  FPV Gemensamma

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier