Skriv här det du söker efter!

Samtidskonst och undervisning

Samtidskonst och undervisning

Tid

1.1.2020–31.12.2029

Projektägare

Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och Stiftelsen Pro Artibus

Övriga projektparter

 • Harry Schaumans stiftelse (konstnärliga projekt i relation till residensen)
 • Samarbetsparter

 • Stiftelsen för Kultur och Utbildningsinvesteringar
 • Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Stiftelsen Pro Artibus har etablerat ett konstpedagogiskt utvecklingsarbete i Vasa och verksamheten drivs i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

  Målet med pilotprojektet är att skapa modeller för hur samtidskonst och -konstnärer kan integreras i undervisningen i den grundläggande utbildningen. Den nya läroplanen för grundskolan utgår ifrån att man arbetar ämnesöverskridande och lägger extra tyngd vid konstämnena. Ansvaret för detta arbete ligger på skolor och lärare och utgår ifrån deras kunskap och erfarenhet. Av den anledningen finns det ett behov av att skapa ett lättillgängligt digitalt material med olika typer av modeller som kan användas brett och kostnadsfritt.

  Verksamheten inleddes hösten 2018 med anställningen av konstpedagog Johanna Halme. Halme arbeter utgående från stiftelsens verksamhet och strategiska målsättningar och i samarbete med lärarutbildningen vid Åbo Akademi. I anslutning till denna satsning startade Pro Artibus i samarbete med Kultur- och utbildningsstiftelsen ett konstnärsresidens med treåriga residensperioder. Projektet kommer att omfatta tre residensperioder samt en ettårig utvärderingsperiod. Residenskonstnären Lena Séraphin inledde sitt arbete vid Åbo Akademi i Vasa hösten 2019.

  Under år 2020 arbetar konstpedagogen och residenskonstnären i tätt samarbete med ÅA klasslärarutbildning. Under 2020 utarbetas pilotprojekt för hur samtidskonstens nya uttryck kan integreras i ämneslärarutbildningen.

  Lena Séraphin
  Residenskonstnär
  lena.seraphin@abo.fi
  Johanna Halme
  Konstpedagog
  johanna.halme@proartibus.fi
  +358 44 9844 044