Skriv här det du söker efter!

Personalen vid pedagogik, lärarutbildning

Personalen vid pedagogik, lärarutbildning

Anna Korhonen
Universitetslärare i finska språkets didaktik

Annika Pastuhov
Forskardoktor, pedagogik

Ann-Sofi Härmälä-Brasken
Universitetslärare i kemins didaktik

Ann-Sofi Röj-Lindberg
Forskningsledare i de matematiska ämnenas didaktik

Camilla Rosvall
Universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Cecilia Björk (tjänstledig, vik. Jan Jansson)
Universitetslektor i musikens didaktik

Christina Nygren-Landgärds
Professor i pedagogik

Fredrik Rusk
Universitetslektor i pedagogik

Gunilla Eklund
Äldre universitetslektor i pedagogik

Gunilla Karlberg-Granlund
Universitetslektor i pedagogik

Heidi Höglund
Universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Jan Sjöberg
Äldre universitetslektor företrädesvis didaktik

Jenni Alisaari
Universitetslektor i pedagogik

Jenny Haagensen
Universitetslärare i pedagogik

Jessica Aspfors
Äldre universitetslektor i pedagogik

Jessica Sundman
Universitetslärare i biologins didaktik och miljöpedagogik

Johan Vikström
Lektor i bildkonst

Joni Kuokkanen
Universitetslektor i gymnastikens didaktik

Kicki Häggblom
Universitetslärare i pedagogik

Kim Berts
Universitetslektor i matematikens didaktik

Liselott Forsman
Universitetslektor i flerspråkighetsdidaktik

Magdalena Snickars
Universitetslärare i pedagogik

Marina Bendtsen
Universitetslektor i främmande språkens didaktik

Mats Braskén
Universitetslektor i fysikens didaktik

Michaela Pörn
Dekan
Professor i finska språkets didaktik

Mikael Pennanen-Dahlbäck
Universitetslärare i musikens didaktik med spelning

Mårten Björkgren
Äldre universitetslektor i religionsundervisningens didaktik

Nina Mård
Universitetslektor i pedagogik

Pia Sjöblom
Universitetslektor i biologins och geografins didaktik

Ria Heilä-Ylikallio
Professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Sandra Kuusisaari-Forsblom
Universitetslärare i idrottens didaktik

Sanna Pakarinen
Universitetslektor

Siv Björklund
Professor i språkbad och flerspråkighet

Sofia Jusslin
Universitetslektor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Tom Gullberg
Äldre universitetslektor i historiens och samhällslärans didaktik

 

Doktorander

Ida Rebers
Katrina Åkerholm
Mindy Svenlin
Sofie Lundell

Uppdaterad 23.3.2023