Skriv här det du söker efter!

Personalen vid pedagogik, lärarutbildning

Personalen vid pedagogik, lärarutbildning

Anna Korhonen
Universitetslärare i finska språkets didaktik

Anders Westerlund
Universitetslärare i modersmålets didaktik

Cecilia Björk
Universitetslärare i musikens didaktik

Eva Ahlskog-Björkman
Akademilektor i estetiska ämnenas didaktik

Fritjof Sahlström
Dekan
Professor i pedagogik, företrädesvis tillämpad pedagogik

Gunilla Eklund
Akademilektor i pedagogik

Gunilla Karlberg-Granlund
Universitetslärare i pedagogik

Heidi Höglund
Universitetslärare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Jan Sjöberg
Akademilektor företrädesvis didaktik

Jan-Erik Romar
Akademilektor i gymnastikens och idrottens didaktik

Kirsti Löfwall Hemmi
Professor i de matematiska ämnenas didaktik

Liselott Forsman
Professor i de främmande språkens didaktik inkl. flerspråkighet

Mari Bergroth
Specialforskare

Marina Bendtsen
Universitetslärare i främmande språkens didaktik

Mats Braskén
Universitetslärare i fysikens didaktik

Michaela Pörn
Professor i finska språkets didaktik

Mikael Pennanen-Dahlbäck
Universitetslärare i musikens didaktik med spelning

Mårten Björkgren
Akademilektor i religionsundervisningens didaktik

Pia Sjöblom
Universitetslärare i biologins och geografins didaktik

Ray Pörn
forskardoktor i matematikens didaktik

Ria Heilä-Ylikallio
Professor i modersmålets didaktik

Siv Björklund
Professor i språkbad

Sol-Britt Arnolds-Granlund
Lektor i drama och mediapedagogik

Tom Gullberg
Akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik

Uppdaterad 18.6.2021