Skriv här det du söker efter!

Personalen vid pedagogik, lärarutbildning

Personalen vid pedagogik, lärarutbildning

Anna Korhonen
Universitetslärare i finska språkets didaktik

Annika Pastuhov
Universitetslärare i pedagogik

Cecilia Björk
Universitetslärare i musikens didaktik

Eva Ahlskog-Björkman
Akademilektor i estetiska ämnenas didaktik

Fredrik Rusk
Universitetslärare i pedagogik

Fritjof Sahlström
Dekan
Professor i pedagogik, företrädesvis tillämpad pedagogik

Gunilla Eklund
Äldre universitetslektor i pedagogik i pedagogik

Gunilla Karlberg-Granlund
Universitetslärare i pedagogik

Heidi Höglund
Universitetslärare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Jan Sjöberg
Akademilektor företrädesvis didaktik

Jenni Alisaari
Universitetslärare i pedagogik

Jessica Aspfors
Akademilektor i pedagogik

Kicki Häggblom
Universitetslärare i pedagogik

Liselott Forsman
Specialforskare

Marina Bendtsen
Universitetslärare i främmande språkens didaktik

Mats Braskén
Universitetslärare i fysikens didaktik

Michaela Pörn
Professor i finska språkets didaktik

Mikael Pennanen-Dahlbäck
Universitetslärare i musikens didaktik med spelning

Mårten Björkgren
Akademilektor i religionsundervisningens didaktik

Pia Sjöblom
Universitetslärare i biologins och geografins didaktik

Ria Heilä-Ylikallio
Professor i modersmålets didaktik

Siv Björklund
Professor i språkbad

Tom Gullberg
Akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik

Uppdaterad 20.9.2022