Skriv här det du söker efter!

Artificiell intelligens i skolan, Artisan

Artificiell intelligens i skolan, Artisan

Tid

1.5.2019–31.12.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Experience Lab (FPV)
 • Novia
 • Vasa Övningsskola
 • Finansiär

 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Budget

  120 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  120 000 euro (100%)

  Projektbeskrivning

  Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen av hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom matematikundervisning och lärande. Ett krav för att ett verktyg ska kunna kallas AI-baserat är att det är anpassningsbart eller adaptivt. Några exempel på AI-verktyg för skolbruk är adaptiva läromedel som erbjuder anpassat innehåll, dialogbaserade intelligenta tutorer som ger automatisk feedback i form av t.ex. stöttning och beröm, verktyg för automatisk bedömning samt sociala robotar som kan programmeras, förses med mjukvara, och fungera både som lärare och elev.

  Projektet kartlägger olika AI-baserade verktyg för lärande i matematik och studerar även hur lärare ser på värdet hos olika digitala resurser och hur de förhåller sig till möjligheterna och riskerna med verktyg som baserar sig på AI. Projektet bygger också vidare på den erfarenhet som Experience Lab har kring elev-robot interaktion och utvärderar hur en social robot kan ge mervärde i matematikklassrummet.

   

  Resultat

  Projektet har hittills resulterat i följande tre viktiga milstolpar,

  1. Webenkät kring digitala och AI-verktyg i matematik undervisningen besvarad av 88 svenska och finska matematiklärare i Finland. Resultaten analyseras hösten 2021.
  2. Pilotering av det adaptiva, digitala matematikverktyget ViLLE i Korsholms högstadium och Vasa Övningsskola under hösten 2020. Datainsamling, lärarerfarenheter och elevintervjuer är utförda under våren 2021.
  3. Utredning med användingen av sociala robotar inom matematikundervisningen. Till följd av utredningen införskaffades en social robot (NAO från Softbanks). Roboten finns placerad vid Experience Lab. Denna del har fått sin fortsättning i projektet Sociala robotar i matematikundervisningen (SoRoMa) 

  Projeketet har gett en god bild av nuläget gällande digitala verktyg inom matematik undervisningen och matematiklärares rädslor och förhoppningar kring framtida AI verktyg. I samband med klassrumsförsöken översattes valda delar av matematikuppgifterna i ViLLE från finska till svenska.

  Projektet har lett till ett fördjupat samarbete mellan lärarutbildningen vid Åbo Akademi, Vasa Övningskola, Novia och Experience Lab.

  Medarbetare

  Kirsti Hemmi, Åbo Akademi, FPV
  Mats Braskén, Åbo Akademi, FPV
  Hanna Viitala, Åbo Akademi, FPV
  Sören Andersson, Åbo Akademi, FPV, Experience Lab
  Mattias Wingren, Åbo Akademi ,FPV, Experience Lab
  Ray Pörn, Novia, Teknik och sjöfart
  Anna Wulff, Vasa Övningskola
  Anne-Marie Kronholm, Vasa Övningskola
  Emma Sandelin, Korsholms Högstadium

   

   

   

  Kontakta oss

  Ann-Sofi Röj-Lindberg

  Specialforskare 

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Mats Braskén

  Forskningsledare 

  i de matematiska ämnenas didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sören Andersson

  Laboratorieingenjör 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier