Skriv här det du söker efter!

Integrated Subject and Democratic Education

Integrated Subject and Democratic Education

Tid

1.8.2018–31.8.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Jyväskylä universitet
 • Vasa övningsskola
 • ett flertal projektgymnasier runtom i landet
 • Finansiär

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Budget

  750 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  500 000 euro (67%)

  I Idemo strävar vi efter utveckla en ämnesövergripande pedagogik som baserar sig på samverkan och demokratikultur. Genom insatser i lärarutbildningen vill vi främja ämneslärarstuderandes kompetens att kombinera värdegrund, ämnesundervisning och ämnesövergripande pedagogik i sin framtida undervisning. Inom projektet utvecklas bland annat en helt ny kurs i ämnesövergripande pedagogik som alla Åbo Akademis ämneslärarstuderande avlägger. Samarbetet med Jyväskylä universitet grundar sig på gemensamma satsningar i att utveckla demokratikultur i våra projektgymnasier och lärarutbildningar. Tillsammans med projektgymnasierna utvecklar vi kurser, moduler och verksamhetsmodeller som grundar sig på ämnesövergripande och demokratifostrande principer. Vi erbjuder också fortbildning för gymnasielärare.

  Besök projektets hemsida på https://idemoproject.com/.

  Kontakta oss

  Mårten Björkgren

  Äldre universitetslektor 

  religionsundervisningens didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Tom Gullberg

  Äldre universitetslektor 

  historiens och samhällslärans didaktik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida