Skriv här det du söker efter!

Integrated Subject and Democratic Education

Integrated Subject and Democratic Education

IDEMO

Tid:

1.8.2018–31.8.2021

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

750 000 euro

Övriga projektparter:

  • Jyväskylä universitet
  • Vasa övningsskola
  • ett flertal projektgymnasier runtom i landet

Åbo Akademis del av budgeten:

500 000 euro (67%)

I Idemo strävar vi efter utveckla en ämnesövergripande pedagogik som baserar sig på samverkan och demokratikultur. Genom insatser i lärarutbildningen vill vi främja ämneslärarstuderandes kompetens att kombinera värdegrund, ämnesundervisning och ämnesövergripande pedagogik i sin framtida undervisning. Inom projektet utvecklas bland annat en helt ny kurs i ämnesövergripande pedagogik som alla Åbo Akademis ämneslärarstuderande avlägger. Samarbetet med Jyväskylä universitet grundar sig på gemensamma satsningar i att utveckla demokratikultur i våra projektgymnasier och lärarutbildningar. Tillsammans med projektgymnasierna utvecklar vi kurser, moduler och verksamhetsmodeller som grundar sig på ämnesövergripande och demokratifostrande principer. Vi erbjuder också fortbildning för gymnasielärare.

Besök projektets hemsida på https://idemoproject.com/.

Kontakta oss

 

Mårten Björkgren

Akademilektor 

religionsundervisningens didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

marten.bjorkgren@abo.fi

Tfn +358 469219485

Tom Gullberg

Akademilektor 

historiens och samhällslärans didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

tom.gullberg@abo.fi

Tfn +358 469219493