Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, lärarinriktning

Pedagogik, lärarinriktning

Huvudämnet pedagogik, lärarinriktning

Genom undervisning strävar vi till att målinriktat påverka människors inlärning på olika sätt. Pedagogiken är läran om utbildning, undervisning och fostran, med särskild fokus på utbildning för barn och unga. Du som studerar till klasslärare läser pedagogik med lärarinriktning som ditt huvudämne. I dina pedagogikstudier fördjupar du dig i de kunskaper och kompetenser som lärare behöver för att kunna bemöta vardagen i skolorna och i samhället. Du reflekterar över lärarens professionella identitet och skaffar dig verktygen för att kunna vara delaktig i en skola för alla. Du lär dig om barns och ungas utveckling och blir medveten om genusfrågor, mångfald och digitalisering i utbildningen. Du övar upp förmågan att planera och genomföra undervisning, men också förmågan att kritiskt granska din undervisning utgående från aktuella vetenskapliga teorier.

Dina studier i pedagogik är på många sätt varierande och ger dig en bred bas att stå på i ditt blivande yrke. Som ditt första långa biämne läser du ämnesdidaktik och olika ämnen och ämneshelheter som ingår i den grundläggande utbildningen. En viktig del av studierna är praktikperioderna som görs i flera omgångar, både på Vasa övningsskola eller i en språkbadsskola och på en valfri fältskola.

Studierna i pedagogik erbjuder en bra mix av teoretiska och praktiska kunskaper.

Conny West

I relation till klasslärarutbildningen bedrivs forskning inom området pedagogik med lärarinriktning samt ämnesdidaktik. Ett gemensamt tema som genomsyrar många forskningsinsatser inom lärarinriktad pedagogik är lärarprofessionalisering. Forskning med perspektiv på läraren och lärande är väletablerad inom ämnet pedagogik, men bjuder ständigt på nya infallsvinklar och möjligheter till fortsatt forskning. Ett bakomliggande motiv är att ökade kunskaper om och förståelse för lärarens arbete och villkor har betydelse för utvecklingen av lärarutbildningens och lärarfortbildningens innehållsliga fokusering.

Klasslärarstudierna ger dig klasslärarbehörighet för årskurserna 1–6 samt förskolan. De allra flesta som erhållit slutexamen arbetar som lärare inom den grundläggande utbildningen. En del utexaminerade studerar vidare och blir forskare och universitetslärare, medan andra kan arbeta som förskollärare, lärare inom småbarnspedagogik, språklärare, rektorer eller utbildningsansvariga inom olika organisationer. Det finns exempelvis lärare som jobbar inom Utbildningsstyrelsen och olika fonder, såsom Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Många klasslärare placerar sig även inom TV och media, liksom inom musik- och nöjesbranschen. Studier i pedagogik ger dig färdigheter som kommer till nytta på många håll på arbetsmarknaden, inte minst inom skolväsendet!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa