Kirjoita tähän hakemasi!

Kestävän kehityksen moduuli

Kestävän kehityksen moduuli

Kestävän ja demokraattisen yhteiskunnan on ratkaistava ongelmat, joiden edessä tänään seisomme. Niihin kuuluu sekä ympäristöongelmia, että taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Haasteet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja niillä on sekä globaaleja, että paikallisia näkökulmia. Tarvitaan panoksia kaikilta osaamisalueilta, jotta ratkaisuja löydetään ja saadaan kehitettyä kestävää energiaa, parannettua uusiutuvaa ruoantuotantoa, säilytettyä biologista monimuotoisuutta ja torjuttua ilmastonmuutosta, sekä parannettua sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Maailman johtajat sopivat syksyllä 2015 kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, SDG). Nämä 17 tavoitetta ovat globaalin yhteistyön tulos ja niiden on tarkoitus ohjata maailman kehitystä. Tavoitteet koskevat meidän kaikkien arkea, koko maailmassa.

Lue lisää esitteestä: Kestävän kehityksen moduuli