Skriv här det du söker efter!

Minoritetsforskning

Minoritetsforskning

Som ett universitet grundat uttryckligen för att tjäna den finlandssvenska minoritetens behov, har vi under vår 100-åriga existens byggt upp en betydande expertis på minoritetsforskningens område.

Idag profilerar vi oss genom vårt breda perspektiv på minoritetsforskning. Fokus är mångvetenskapligt och globalt. Det inkluderar såväl äldre som nyare minoriteter, liksom de processer genom vilka minoriteter blir till och det slags motstånd som dylika processer genererar. Profilområdet har fokus på minoritetskultur och -identitet; diskriminering, lika rättigheter och demokrati; processer genom vilka minoriteter har blivit till historiskt och minoritetspositioner i historien; samt kulturellt och språkligt sensitiv lärarutbildning.

Åbo Akademi är ensamt om att i den här omfattningen satsa på minoritetsforskning i Finland. Ambitionen är att skapa ett världsledande centrum för minoritetsstudier och -forskning som förenar innovativ högklassig forskning och undervisning med ett aktivt socialt engagemang i syfte att bidra till att utmana de mekanismer som skapar utanförskap och verka för ökad inkludering och jämlikhet.

Mer detaljerad information om profilens anknutna forskare, publikationer och forskningsprojekt återfinns i Åbo Akademis forskningsdatabas.

Just nu samlar Åbo Akademi in medel till sina strategiska forskningsprofiler. Genom att donera till Minoritetsforskningen understöder du våra forskares arbete med att påtala orättvisor och främja grundläggande och mänskliga rättigheter för alla med målet att skapa mer hållbara samhällen.

 

Uppdaterad 24.6.2024