Skriv här det du söker efter!

Tenure Track-professorer inom minoritetsforskning

Tenure Track-professorer inom minoritetsforskning

Tenure track professorer

För närvarande utgör tre forskardoktorer/biträdande professorer (tenure track) stommen av Åbo Akademis forskningsprofil i minoritetsstudier. Dessa är:

Magdalena Kmak Biträdande professor i minoritetssstudier 1.6.2016–31.5.2020 vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Dr. Kmak disputerade år 2009. I sin nuvarande forskning inriktar hon sig på begreppsliggörandet av icke-dokumenterade migranter som en ny europeisk minoritet och på exilens epistemologiska roll för rätten. Hennes forskningsintressen inkluderar nya minoriteter, exilstudier, migrationens historia, folkrätt, mänskliga rättigheter, samt internationell och europeisk flykting- och migrationsrätt. Kmak är teamledare och forskare i underprojektet: Mi­gra­tion and the nar­rat­ive of Europe as an “Area of free­dom, se­cur­ity and justice” vid Spetsforskningsenheten för rätt, identitet och de europeiska berättelserna (eurostorie.org) vid Helsingfors universitet.

Pamela Slotte Biträdande professor i minoritetsstudier 1.9.2016–31.8.2020 vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Slotte är vice-direktör för Spetsforskningsenheten för rätt, identitet och de europeiska berättelserna (2018-2025), eurostorie.org, vid Helsingfors universitet. Hon är även affilierad seniorforskare vid Erik Castrén institutet i folkrätt och mänskliga rättigheter, Helsingfors Universitet. Hon är docent i forskning i religion och rätt (Helsingfors universitet) och docent i teologisk etik med religionsfilosofi (Åbo Akademi). Hennes forskningsintressen inkluderar frågor som rör religiös identitet och tillhörighet, nationellt och internationellt rättsligt skydd av religiösa minoritetspositioner, religions- och åskådningsfrihet, icke-diskriminering och jämlikhet, samt relationerna mellan rätt och religion mer allmänt i historia och nutid. Hon har publicerat på områdena systematisk teologi, idéhistoria, politisk teologi, rätt & religion, samt om mänskliga rättigheter från en rad perspektiv.

Emmanuel Acquah Forskardoktor i minoritetsstudier 1.1.2018-31.12.2020 vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Dr. Acquahs forskning fokuserar på utvecklandet av lärares kompetenser vad gäller deras arbete med mångkulturella/mångspråkiga studerande. Fokus ligger till största del på att integrera kurser om kulturellt och språkligt sensitiv undervisning i lärarutbildningen och den inverkan detta har på de studerandes medvetenhet och praktiker. I sin forskning studerar Dr. Acquah även praktiserande lärares kunskap vad gäller kulturellt och språkligt sensitiv undervisning i syfte att utveckla lämpligt stöd för lärarnas professionella utveckling. För närvarande utvecklar han ett pedagogiskt språkspel. Acquah har en mångdisciplinär forskningsbakgrund i pedagogik och samhällsvetenskap och en stark kompetens i ”mixed-method” forskningsdesign och dataanalys.

Camilla Haavisto Forskardoktor i minoritetsstudier 1.1.2017–31.12.2017 vid Fakulteten i samhällsvetenskaper och ekonomi och Fakulteten i humaniora, psykologi och teologi.

Uppdaterad 22.2.2020