Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen för minoritetsforskning

Styrgruppen för minoritetsforskning

Syftet med styrgruppen är att leda profilområdet. Styrgruppens uppgifter inkluderar att utveckla och koordinera forskningen inom profilområdet, samt att främja tvärvetenskaplighet, internationalisering och fakultetsöverskridande verksamhet. Styrgruppen har utsetts av Åbo Akademis rektor.

Styrgruppens medlemmar 2023-2026

Ordförande, Professor Pamela Slotte, Teologi

Biträdande professor Emmanuel Acquah, Pedagogik

Professor Magdalena Kmak, Folkrätt

Äldre universitetslektor Camilla Nordberg, Socialvetenskaper

Professor Wilhelm Barner-Rasmussen, Företagsekonomi

Äldre universitetslektor Ann-Catrin Östman, Historia

 

Styrgruppens medlemmar 2020-2022

Ordförande, Professor Elina Pirjatanniemi, Folkrätt
Professor Siv Björklund, Pedagogik
Forskningschef Lauri Rapeli, Samhällsvetenskap
Professor Pamela Slotte, Teologi

Uppdaterad 19.8.2023