Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen 2020-2022 för minoritetsforskning

Styrgruppen 2020-2022 för minoritetsforskning

Syftet med styrgruppen är att leda profilområdet. Styrgruppens uppgifter inkluderar att utveckla och koordinera forskningen inom profilområdet, samt att främja tvärvetenskaplighet, internationalisering och fakultetsöverskridande verksamhet. Styrgruppen har utsetts av Åbo Akademis rektor.

Styrgruppens medlemmar 2020-2022

Ordförande, Professor Elina Pirjatanniemi, Folkrätt
Professor Siv Björklund, Pedagogik
Forskningschef Lauri Rapeli, Samhällsvetenskap
Professor Pamela Slotte, Teologi

Uppdaterad 15.2.2021