Skriv här det du söker efter!

Process- och systemteknik

Process- och systemteknik

Process- och systemteknik

Industrins dynamiska processer och system kräver förståelse av olika komplexa helheter. Du som studerar process- och systemteknik lär dig att hantera dessa helheter med baskunskaper och insikter i flera områden och ett gediget helhetstänkande. Modellering, simulering, reglering och optimering utgör centrala element i dina studier. Du får även de kunskaper och färdigheter som behövs vid planering, konstruktion och effektiv drift av industriella anläggningar, där miljö- och energitekniska frågeställningar samt ekonomiska aspekter är av stor vikt.

Studierna är mångsidiga och metodinriktade med både teoretiska och praktiska element. De ger dig en bred kunskapsbas och möjlighet till specialisering genom valfria kurser i ett flertal olika ämnen. Studieomgivningen är innovativ och internationell med nära kontakter till industrin. Ditt diplomarbete gör du med stor sannolikhet i samarbete med ett företag.

Kemiteknik är en bred och mångsidig teknisk utbildning där man i gott likasinnat sällskap räddar världen en räkneövning i taget.

Jeremias Eriksson.

Förmågan att kunna hantera och lösa komplexa helheter har stor betydelse för den teknologiska utvecklingen. Det här betonas speciellt i utbildningen inom process- och systemteknik, där man använder sig av metoder för att behärska helheter. Det här kräver ofta insikter som täcker flera områden. Sådana insikter kan exempelvis vara att behärska de viktiga elementen i hela kunskapskedjan från fysikaliska och kemiska grundfenomen, via försöksverksamhet, modellering, simulering, reglering och optimering till planering, konstruktion och drift av en industriell anläggning där ekonomiska, miljö- och energitekniska frågeställningar i slutändan är speciellt viktiga.

Studier i process- och systemteknik ger dig goda förutsättningar för expert- och chefsjobb både inom industrin och den offentliga sektorn. Med en examen i process- och systemteknik kan du arbeta inom processindustrin men även inom energisektorn, exempelvis inom produktion, forskning och utveckling, försäljning och marknadsföring. Inom universiteten arbetar våra utexaminerade bland annat som forskare, lektorer och professorer. En del arbetar även som konsulter eller startar eget. Utexaminerade diplomingenjörer har många intressanta arbetsmöjligheter med god lön, även utomlands!

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Process- och systemteknik/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo