Skriv här det du söker efter!

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

Vid industriell ekonomi kombineras teknik och ekonomi. Utbildning och forskningen i ämnet fokuserar på företagsledning och entreprenörskap inom industrin för att du ska bli expert på affärsmodeller, industriell företagsledning och industriella investeringar. Ett särskilt fokusområde är att skapa affärsmodeller och organisationsstrukturer för investeringar i energi- och transportindustrin.

Studerande vid magisterprogrammet i kemi- och processteknik kan skriva sitt diplomarbete inom industriell ekonomi, men våra kurser är öppna för alla studerande vid Åbo Akademi. Ämnet erbjuder även en tematisk modul som kan ingå i ett magisterprogram. Kurserna består av grupparbeten och casestudier i nära förankring till aktuell problematik inom industrin. Dessutom är presentationer och analyser av industriella företag en central del i kurserna, där företagsledare utgör en viktig tilläggsdimension. I undervisningen deltar ledande experter inom industriell ekonomi, vilket säkerställer att undervisningen och inlärningen är intressant och aktuell.

Forskningen inom industriell ekonomi fokuserar på industriella investeringar och projektverksamhet i energi och transport. Forskningsteman inkluderar industrilogik, teknologikommersialisering, gränsöverskridande affärsmodeller, projektledning, systemintegration, funktionella lösningar och ”governance”-modeller. Laboratoriet har en stark ställning inom forskningsområdena både nationellt och internationellt.

Våra studeranden gör sina diplomarbeten i spännande, utmanande och dynamiska miljöer vid företag som Wärtsilä, Pöyry och Accenture. Typiska uppgifter för utexaminerade diplomingenjörer från industriell ekonomi är projektledning, affärsutveckling och ledning av företag.

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Industriell ekonomi
Henriksgatan 2
20500 Åbo