Skriv här det du söker efter!

Doktorandnätverk vid Åbo Akademi

Inom Forskarskolan vid Åbo Akademi finns ett flertal doktorandnätverk med fyraåriga avlönade doktorandplatser. Genom att utlysa avlönade doktorandplatser har Åbo Akademi velat göra en konkret satsning på högklassig forskarutbildning. På en avlönad doktorandplats kan doktoranden ägna sig åt sina forskarstudier på heltid under hela den målsatta tiden för doktorsexamen.

Doktorandplatser inom de doktorandnätverk som för närvarande är verksamma har utlysts för perioden 2014-2017 och perioden 2016-2020. Några av nätverken har bakgrund i nationella doktorandprogram med statlig finansiering under tidigare perioder eller övriga nätverkssamarbeten.

Åbo Akademi utlyste också fyraåriga avlönade doktorandplatser för perioden 2018-2021 med placering inom fakulteternas doktorandprogram.

 

Läs mer om doktorandnätverk 2014-2020 vid Åbo Akademi på våra engelskspråkiga sidor:

Uppdaterad 9.2.2018