Skriv här det du söker efter!

Doktorandnätverk vid Åbo Akademi

Inom Forskarskolan vid Åbo Akademi finns ett flertal doktorandnätverk med fyraåriga avlönade doktorandplatser. Genom att utlysa avlönade doktorandplatser har Åbo Akademi velat göra en konkret satsning på högklassig forskarutbildning. På en avlönad doktorandplats kan doktoranden ägna sig åt sina forskarstudier på heltid under hela den målsatta tiden för doktorsexamen.

Doktorandplatser i form av doktorandnätverk utlystes vid Åbo Akademi för perioden 2014-2017 och perioden 2016-2020. Några av nätverken hade bakgrund i nationella doktorandprogram med statlig finansiering under tidigare perioder eller övriga nätverkssamarbeten.

Åbo Akademi utlyste också fyraåriga avlönade doktorandplatser för perioden 2018-2021 och för perioden 2020-2023 med placering inom fakulteternas doktorandprogram.

 

Läs mer om Åbo Akademis doktorandnätverk 2014-2020 på våra engelskspråkiga sidor:

Uppdaterad 10.2.2022