Skriv här det du söker efter!

Ämnen

Ämnen

Medeltida marknad på Åbo gamla stortorg.

Allmän historia

Ämnet allmän historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer och värderingar ur transnationellt och atlanthistoriskt perspektiv med fokus på det som skett utanför Norden.

Två studerande på trappan till Academill.

Allmän pedagogik

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specia...

Arbetsplatspsykologi (biämne)

Avsikten är att ge information om psykologiska faktorer inom arbetslivet som är till nytta både för enskilda arbetsta...

Handledning, studerande och personal.

Behörighetsgivande studier för studiehandledare

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet...

Mikroskopbild

Biokemi

För att kunna utveckla nya läkemedel och hälsofrämjande livsmedel behöver vi förstå de kemiska mekanismerna bakom oli...

Blommor i tre lerkrukor.

Biologi (biämne)

Om du vill undervisa i biologi är det här biämnet någonting för dig. Genom att avlägga 60 studiepoäng skaffar du dig ...

Två studerande i Academill

Biämneshelheter, lärarutbildningen

Inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns följande valmöjligheter till biämne med relevans för förskola...

Mikroskop och celler.

Cell- och molekylär biovetenskap

Biologi, medicin och biokemi är inne i en epokgörande period. Inom cell- och molekylär biovetenskap lär du dig hur ce...

Studerande som sitter vid en datorskärm och studerar celler.

Cellbiologi

Cellen och dess molekyler utgör de grundläggande byggstenarna för allt liv på jorden. Cellbiologin ger dig ingående k...

3D-skrivare

Datateknik

Informationsteknologi är en viktig del av vår vardag. Med datateknik som huvudämne lär du dig att tillämpa kunskaper ...

Tangentbord och en smartphone.

Datavetenskap

Nya idéer och teknologier som introduceras förutsätter samspel med datorsystem, beräkningar och informationsbehandlin...

Studerande sitter på kaijen.

Demografi (biämne)

Demografi är den vetenskap som behandlar mänskliga populationers storlek, sammansättning och utveckling. Studier i...