Skriv här det du söker efter!

Ämnen

Ämnen

Tegelvägg med fönster i Arken.

Allmän historia

Ämnet allmän historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer och värderingar ur transnationellt och atlanthistoriskt perspektiv med fokus på det som skett utanför Norden.

Två studerande på trappan till Academill.

Allmän pedagogik

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning.

Arbetsplatspsykologi (biämne)

Avsikten är att ge information om psykologiska faktorer inom arbetslivet som är till nytta både för enskilda arbetstagare och personer i förmansställning, men också för personer som inom sitt yrke sysslar med Human Resources.

Handledning, studerande och personal.

Behörighetsgivande studier för studiehandledare (biämne)

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet Åbo Akademi erbjuder för erhållande av behörighet som studiehandledare.

Mikroskopbild

Biokemi

För att kunna utveckla nya läkemedel och hälsofrämjande livsmedel behöver vi förstå de kemiska mekanismerna bakom olika biologiska processer och sjukdomar.

Blommor i tre lerkrukor.

Biologi (biämne)

Om du vill undervisa i biologi är det här biämnet någonting för dig.

Två studerande i Academill

Biämneshelheter, lärarutbildningen

Inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns följande valmöjligheter till biämne med relevans för förskola upp till årskurs 6.

Mikroskop och celler.

Cell- och molekylär biovetenskap

Cell och molekylär biovetenskap är ett huvudämne inom utbildningslinjen i biovetenskaper vid Åbo Akademi.

Studerande som sitter vid en datorskärm och studerar celler.

Cellbiologi

Cellen och dess molekyler utgör de grundläggande byggstenarna för allt liv på jorden. Cellbiologin ger dig ingående kunskap om cellernas och vävnadernas struktur och funktion, deras differentiering och utveckling, samt hur störningar i dessa processer uppkommer.

3D-skrivare

Datateknik

Informationsteknologi är en viktig del av vår vardag. Med datateknik som huvudämne lär du dig att tillämpa kunskaper inom informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och matematik, och blir en professionell problemlösare inom något av informationsteknologins otaliga användningsområden.

Tangentbord och en smartphone.

Datavetenskap

Nya idéer och teknologier som introduceras förutsätter samspel med datorsystem, beräkningar och informationsbehandling.

Studerande sitter på kaijen.

Demografi (biämne)

Demografi är den vetenskap som behandlar mänskliga populationers storlek, sammansättning och utveckling.