Kirjoita tähän hakemasi!

Oppiaine

Oppiaine

Aikuiskasvatustiede

Nykyajalle on tunnusomaista nopea muutos ja kehitys, joten joudumme jatkuvasti kohtaamaan uusia asioita. Aikuiskasvatustiede auttaa aikuisia ymmärtämään ja kohtaamaan aikuisuuden ja aikuiselämän haasteita ja mahdollisuuksia eri rooleissa sekä työssä että vapaa-ajalla.

Mikroskopbild

Biokemia

Jotta voisimme kehittää uusia lääkkeitä ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita, pitää ymmärtää niitä kemiallisia mekanismeja, jotka vaikuttavat biologisten prosessien ja sairauksien taustalla. Biokemia tutkii elämää molekyylitasolla.

Kyrkofönster i många olika färger.

Eksegeettiset aineet ja judaistiikka

Vanhan testamentin tekstit ovat kristittyjen ja juutalaisten yhteistä traditiota, joka on muovannut länsimaista yhteiskuntaa. Eksegetiikan opiskelija voi valintansa mukaan syventyä Vanhan testamentin eksegetiikkaan, Uuden testamentin eksegetiikkaan tai judaistiikkaan.

Mätinstrument.

Energiatekniikka

Energiahuolto on äärimmäisen tärkeä osa modernia yhteiskuntaa. Vaasassa toteutettava energiatekniikan koulutus antaa valmiuksia ymmärtää paitsi perinteisen energiatalouden teknisiä ratkaisuja ja dynamiikkaa myös niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita kehitys kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja hiilineutraaliutta tuo tullessaan.

Gammal brun bok av Shakespeare

Englannin kieli ja kirjallisuus

Englannin kielen asiantuntijuus pitää sisällään paljon enemmän kuin vain kyvyn ilmaista itseään sujuvasti englanniksi. Englannin kielen ja kirjallisuuden opiskelijat perehtyvät myös kielitieteeseen sekä tutustuvat kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

Erityispedagogiikka

Jokaisella on oikeus omaan kehittymiseen ja oppimiseen koulussa. Erityispedagogiikka käsittelee niitä kasvatustieteen sovelluksia ja tukitoimia, joita käytetään erilaisissa koulutusjärjestelmissä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen mahdollistamiseksi.

Farmasia

Lääkkeiden käyttö koskettaa meitä kaikkia sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnan tasolla. Farmasia tarkastelee lääkkeiden kehitystä, valmistusta ja käyttöä sekä lääkkeiden vaikutusta ihmisen elimistössä.

Två studerande som sitter och diskuterar.

Filosofia

Filosofit tietävät, että ajattelu vaatii aikaa ja työtä.

En röd kula som pendel.

Fysiikka

Tieteenalana fysiikka on kuin teoreettinen ja kokeellinen työkalupakki, jonka avulla keräämme tietoa ympäristöstämme.

Bergsstrand i skärgården.

Geologia

Meillä on vain yksi maapallo, ja sen luonnonvarojen pitää riittää kaikille. Geologian ja mineralogian opiskelijat tarkastelevat maapalloa dynaamisena, jatkuvasti muuttuvana järjestelmänä, jonka tarina alkoi 4 565 miljoonaa vuotta sitten.

Historia

Menneisyyden tuntemus auttaa ymmärtämään nykyaikaa. Historia on oppiaine, jossa tarkastellaan aikaa, yhteiskunnallisia muutoksia, yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta sekä aatteiden, arvojen ja yhteiskuntarakenteiden vaihtelua.

Hoitotiede

Kokonaisnäkemys ihmisestä ja hänen terveydestään muodostaa hyvän hoidon perustan.