Skriv här det du söker efter!

Behörighetsgivande studier för studiehandledare (biämne)

Behörighetsgivande studier för studiehandledare (biämne)

Studiehandledning som biämne

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet Åbo Akademi erbjuder för erhållande av behörighet som studiehandledare.

Studiehelheten avläggs som biämne inom ramen för din studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Studiehandledarutbildningen är från och med läsåret 2022-2023 uppbyggd av temahelheterna Skola och samhälle (15 sp), Elevens/ungdomens värld (20 sp) och Studiehandledarens professionella kompetens (25 sp).

Mera information om studierna och deras innehåll hittas i Åbo Akademis studiehandbok (längst ner i listan) och närmare anvisningar kring ansökan och anmälan till studiehelheten finns på intranätet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Biämnet kräver från och med läsåret 2022-2023 antagning. Antagningen sker på vårarna, första gången våren 2022.

 

Fristående studier för externa

År 2023 ordnas ingen antagning till fristående studier för studiehandledare.

Våren 2021 var det möjligt också för dig som inte har en studierätt vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier att ansöka om en fristående studierätt för att avlägga den behörighetsgivande studiehelheten Yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning. Studierna inleddes hösten 2021 och erbjuds i huvudsak som flerforms- eller distansstudier. Studietakten är ca 15 sp per termin under två läsår. Antalet studieplatser är 20.

Ansökan till den externa utbildningen förutsatte att man redan avlagt en högre högskoleexamen eller att man har behörighet som lärare inom yrkesinriktad utbildning. Gallring av sökande skedde genom ett urvalsprov som följde formatet för Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Provet genomfördes med flervalsfrågor och krävde ingen förberedelse. Sökande skulle uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska. Deltagande i vårens språkprov var inte möjligt, utan den språkliga behörigheten uppvisades på något av de andra sätten som stod till buds.

Den fristående studiehelheten fick finansiering av Svenska kulturfonden.

 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa