Skriv här det du söker efter!

Studiehandledare (biämne)

Studiehandledare (biämne)

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet Åbo Akademi erbjuder för erhållande av behörighet som studiehandledare.

För att få avlägga studierna krävs en studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Studiehelheten har ingen separat antagning.

Studiehandledarutbildningen är uppbyggd av tre temahelheter, som består av Ungdomens/elevens värld och elevhälsa, Handledning, utbildning och mångkulturalitet, samt Praktik.

Mera information om studierna och deras innehåll hittas i Åbo Akademis studiehandbok (längst ner i listan) och närmare anvisningar kring anmälan finns på intranätet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Kontakta oss

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa