Skriv här det du söker efter!

Behörighetsgivande studier för studiehandledare (biämne)

Behörighetsgivande studier för studiehandledare (biämne)

Studiehandledning som biämne

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet Åbo Akademi erbjuder för erhållande av behörighet som studiehandledare.

Studiehelheten avläggs som biämne inom ramen för din studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV).

Mera information om studierna och deras innehåll hittas i Åbo Akademis studiehandbok (se Biämnen och andra studiehelheter > FPV > Pedagogiska vetenskaper) och närmare anvisningar kring ansökan och anmälan till studiehelheten finns på intranätet. Biämnet kräver från och med läsåret 2022-2023 antagning, och denna sker på vårarna.

 

För personer som inte är studerande vid FPV ordnas studierna för elev- och studiehandledare som fristående studier utöver examen. Se länk nedan.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa