Skriv här det du söker efter!

Behörighetsgivande studier för studiehandledare

Studiehandledning som biämne

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet Åbo Akademi erbjuder för erhållande av behörighet som studiehandledare.

Studiehelheten avläggs inom ramen för din studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Studiehandledarutbildningen är uppbyggd av tre temahelheter, som består av Ungdomens/elevens värld och elevhälsa, Handledning, utbildning och mångkulturalitet, samt Praktik.

Mera information om studierna och deras innehåll hittas i Åbo Akademis studiehandbok (längst ner i listan) och närmare anvisningar kring anmälan till kurserna och studiehelheten finns på intranätet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Fristående studier för externa

Våren 2021 är det möjligt för dig som inte har en studierätt vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier att ansöka om en fristående studierätt för att avlägga den behörighetsgivande studiehelheten Yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning.

Studierna inleds hösten 2021 och erbjuds i huvudsak som flerforms- eller distansstudier. Studietakten är ca 15 sp per termin under två läsår. Antalet studieplatser är 20.

Ansökan görs på elektronisk blankett under perioden 12-30.4.2021. Ansökan öppnar kl. 8.00 den 12 april och stänger kl. 15.00 den 30 april i Studieinfo – ansökningsmålet och blanketten hittar du via denna direktlänk.

Ansökan till den externa utbildningen förutsätter att du redan har avlagt en högre högskoleexamen eller att du har behörighet som lärare inom yrkesinriktad utbildning. Gallring av sökande sker genom ett urvalsprov som följer formatet för Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Provet genomförs med flervalsfrågor och kräver ingen förberedelse. Provet hålls den 10 juni kl. 10.00-12.00 på campus i Vasa och Åbo. Eventuell anhållan om individuella arrangemang under detta prov kan lämnas in enligt ansvisningarna på vår webbplats, senast 14 maj kl. 15.00.

Mer om provets format kan du läsa här, men notera att informationen på sidan i huvudsak hänvisar till det provtillfälle som hålls 7 juni som riktar sig till sökande inom gemensam ansökan. Det provet skrivs på dator, medan provtillfället den 10 juni ordnas bl.a. för sökande till den behörighetsgivande studiehelheten Yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning och det provet skrivs på papper. Provet den 10 juni med facit hittar du här.

Sökande ska uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska. Deltagande i vårens språkprov är inte möjligt, utan den språkliga behörigheten uppvisas på något av de andra sätten som står till buds.

Den fristående studiehelheten får finansiering av Svenska kulturfonden.

Kontakta oss

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa