Skriv här det du söker efter!

Biämneshelheter, lärarutbildningen

Biämneshelheter, lärarutbildningen

Inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns många valmöjligheter till biämne med relevans för förskola upp till årskurs 6.

Bildkonst
Finska 25 sp
Gymnastik 25 sp
Hushållsvetenskap 25 sp
Hälsokunskap 25 sp
Integrerad naturvetenskap 25 sp
Matematik 25 sp
Miljöpedagogik 25 sp (kurserna ges om extern finansiering finns)
Musik
Svenska och litteratur (modersmål) 25 sp
Slöjdvetenskap 25 sp
Specialpedagogik 25 sp
Utbildningsledarskap (rektorsbehörighet)

 

Övriga ämnen och ämneshelheter med inriktning på arbetet i förskola till årskurs 6

Biologi
Dramapedagogik
Engelska
Fysik
Förskole- och nybörjarundervisning (i samarbete med ÖPU)
Geografi
Historia (i samarbete med CLL)
Kemi
Livsåskådningskunskap
Religion
Samhällslära (i samarbete med Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik)

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa