Skriv här det du söker efter!

Demografi (biämne)

Demografi (biämne)

Demografi är den vetenskap som behandlar mänskliga populationers storlek, sammansättning och utveckling.

Studier i demografi ger dig praktisk färdighet i att redovisa och analysera kvantitativa uppgifter om befolkningen och samhället. Kunskaper om befolkningsprocesser och demografiska metoder är till stor nytta i i utrednings- och planeringsuppgifter. Vid Åbo Akademi har ämnet demografi en fristående ställning som ett eget biämne och kan läsas upp till ämnesnivå (60 sp). Vid andra universitet återfinns det vanligen som en specialinriktning inom sociologi eller statistik.

Studierna på grundnivå ger baskunskaper, medan de på ämnesnivå fokuserar på olika inriktningar enligt ditt eget intresse. Kurserna på grundnivå förutsätter enbart elementär matematik såsom procenträkning. Trots att demografi i grunden är en kvantitativ vetenskap finns på ämnesnivå även alternativ som inte förutsätter några omfattande matematiska kunskaper. Du bör dock vara inställd på att hantera mycket siffermaterial för framställning av figurer och tabeller, huvudsakligen med hjälp av Excel.

Den demografiska forskningen vid Åbo Akademi har en stark betoning på den finlandssvenska befolkningen och det svenskspråkiga samhället i Finland. Den täcker härmed ett flertal av demografins delområden och närliggande arbetsfält, såsom parbildning, separationer, dödlighet, morbiditet, nativitet, migration, arbetsmarknadsutfall och inkomstbildning.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa