Skriv här det du söker efter!

Datavetenskap

Datavetenskap

Datavetenskap

Nya idéer och teknologier som introduceras förutsätter samspel med datorsystem, beräkningar och informationsbehandling. Datavetenskap handlar om det breda och tvärvetenskapliga ämnesområdet som sträcker sig från datorprogrammering, distribuerande system och webb- och cloud-computing till datasäkerhet, algoritmer och nyheter såsom nano-, bio- och quantum-computing. Huvudämnesstudier i datavetenskap lär dig att analysera datorbaserade systems arkitektur, kvalitet, tillförlitlighet och driftssäkerhet, och ger dig praktiska metoder för arbetslivet. Med hjälp av dessa kan du utveckla korrekta och pålitliga mjukvaruintensiva system, bygga upp effektiva algoritmiska lösningar för olika beräkningsmodeller och utveckla lösningar baserade på dessa modeller. De industriella tillämpningsområdena är många och intressanta, bland annat inom e-lärande, bioteknik, flygteknik, banktjänster och transport.

Med datavetenskap som huvudämne har du otaliga möjligheter att specialisera dig inom informationsteknologi enligt dina intressen och styrkor. Du kan fritt välja ditt biämne bland hela Åbo Akademis ämnesutbud och det ingår även valfria studier i din examen. Datavetenskap är också ett nyttigt biämne för bland annat matematikstuderande men lämpar sig utmärkt även för studerande med andra huvudämnen på grund av dess tvärvetenskapliga natur.

Datavetenskap är roligt att studera och ger en bra arbetsmöjligheter.

Axel Engberg.

Forskningen vid datavetenskapen sker till en stor del i samarbete med Turku Centre for Computer Science (TUCS) och med industrin. Ämnena inom informationsteknologi bedriver också tvärvetenskaplig forskning i samarbete med andra ämnen, både inom och utanför Åbo Akademi.

Läs mer om forskning inom informationsteknologi.

Huvudämnet datavetenskap ger dig tillgång till ett brett urval sakkunniguppgifter inom samhällets alla sektorer. Många jobbar som programmerare eller systemdesigner inom programvaruindustrin medan andra arbetar som säkerhetsexperter med IT-säkerhet, antingen på den privata eller offentliga sektorn. Andra titlar på våra utexaminerade studerande är mobilapputvecklare, systemanalytiker och dataanalytiker. Även många internetbaserade företag erbjuder intressanta arbeten. Studier i datavetenskap öppnar många dörrar!

Kontakt

Besöksadress

Agora
Vattenborgsvägen 3
20500 Åbo

Postadress

Datavetenskap/Åbo Akademi
Vattenborgsvägen 3
20500 Åbo