Skriv här det du söker efter!

Datateknik

Datateknik

Datateknik

Informationsteknologi är en viktig del av vår vardag. Med datateknik som huvudämne lär du dig att tillämpa kunskaper inom informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och matematik, och blir en professionell problemlösare inom något av informationsteknologins otaliga användningsområden. Studierna omfattar både programvara och hårdvara och hjälper dig att förstå hur de samspelar med både användare och omgivning. Dina studier ger dig inblick såväl i stora superdatorer som små inbyggda system inne i apparater. På diplomingenjörsnivån kan du fördjupa dig i olika teman, exempelvis högeffektiva datorberäkningar, mjukvaruteknologi eller inbyggda datorsystem.

På kandidatnivån avlägger du förutom huvudämnesstudier det tekniska biämnet som är specialanpassat för dig som studerar datateknik som huvudämne. Valfria kurser ger dig också en bra möjlighet att påverka din framtida yrkesprofil. Under diplomingenjörsstudierna kan du även välja moduler från andra ämnen och utvidga din kompetens ytterligare. För studerande med andra huvudämnen och intresse för IT kan datateknik vara ett nyttigt biämne.

Datateknik är speciellt intressant eftersom det är en teknisk utbildning där jag utöver teoretiska också fått många praktiska färdigheter, både för arbetslivet och egna projekt.

Olli Arokari.

Forskningen vid datatekniken sker till en stor del i samarbete med Turku Centre for Computer Science (TUCS) och med industrin. Ämnena inom informationsteknologi bedriver också tvärvetenskaplig forskning i samarbete med andra ämnen, både inom och utanför Åbo Akademi

Läs mera om forskning vid informationsteknologi

Huvudämnet datateknik ger dig tillgång till ett brett fält av varierande expert- och chefsuppgifter både inom den privata och offentliga sektorn. Många jobbar som software designer, product manager och service architect och producerar exempelvis programvaror. En del jobbar som konsulter och programmerare i konsult- och IT-företag, medan andra arbetar som systemadministratörer och projektledare inom stat eller kommun. En del jobbar med industriella datorsystem som technical architect, system developer och lead engineer. Andra titlar för våra utexaminerade diplomingenjörer är bland annat chief technology officer, senior R&D engineer och vice president of marketing. Många utexaminerade väljer även att starta eget och bli sina egna chefer. Efterfrågan på diplomingenjörer är stor både nationellt och internationellt.

Kontakt

Besöksadress

Agora
Vattenborgsvägen 3
20500 Åbo

Postadress

Datateknik/Åbo Akademi
Vattenborgsvägen 3
20500 Åbo