Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi (biämne)

Arbetsplatspsykologi (biämne)

Arbetsplatspsykologi (25 sp)

Avsikten är att ge information om psykologiska faktorer inom arbetslivet som är till nytta både för enskilda arbetstagare och personer i förmansställning, men också för personer som inom sitt yrke sysslar med Human Resources. Den inledande kursen ger en introduktion till allmän organisationspsykologi; om hur gruppbeteende fungerar inom olika typer av organisationer och vilka faktorer som styr detta. Två kurser ägnas åt ledarskap. I dessa behandlas olika ledarskapsteorier, och vad som kännetecknar gott och dåligt ledarskap. En kurs fokuserar på arbetsplatsmobbning, dess orsaker både på individ- och strukturnivå, och hur arbetsplatsmobbning kan förebyggas och åtgärdas. Kursen om konflikthantering presenterar olika konfliktteorier, konflikters eskalering och metoder för konflikthantering. Kursen om utmattningssyndrom (burnout) behandlar vad man känner till om orsaker till syndromet, och hur utmattning kan förebyggas och åtgärdas.

Fem av följande sex kurser avläggs:

703271.0  Organisationspsykologi (5 sp)
703272.0  Ledarskap I  (5 sp)
703273.0  Ledarskap II  (5 sp)
703274.0  Konflikthantering  (5 sp)
703278.0  Utmattningssyndrom (5 sp)
703276.0  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Biämnet ges i föreläsningsform inom ramen för Öppna universitet (ÖPU), se deras hemsidor eller be om information på våning B7 i Academill. Biämnet går också att avlägga i form av litteraturtentamen (uppsatser) inom ramen för fakultetens  reguljära undervisning, examinator är karin.osterman@abo.fi

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Karin Österman

Äldre universitetslektor 

utvecklingspsykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa