Skriv här det du söker efter!

Magisterstudier

Magisterstudier

Du som vill bygga på en tidigare kandidatexamen kan söka in till Åbo Akademis magisternivå. Hos oss får du studera det du brinner för i en internationell och tvärvetenskaplig omgivning. Magisterstudier utvecklar ditt analytiska tänkande och din förmåga att bearbeta komplexa helheter. Med en magisterexamen får du en stark vetenskaplig grund att stå på, som både ger dig olika arbetsmöjligheter och kvalificering för forskarstudier.

Du kan söka in till något av våra två-åriga magisterprogram med en kandidatexamen från ett universitet eller än lägre högskoleexamen från en yrkeshögskola. Du kan söka om du avlägger examen före utgången av det läsår då du söker in, dvs. före 31.7.2024.

Om du blivit antagen till Åbo Akademi för att avlägga både kandidat- och magisterexamen har du automatiskt rätt att fortsätta på magistersstudier inom den studierätt du har fått och behöver inte söka in på nytt. Om du däremot avlagt en kandidatexamen vid en annan högskola eller efter avlagd kandidatexamen vid ÅA vill söka in till ett sådant magisterprogram som inte ingår i din studierätt måste du söka in till programmet via gemensam ansökan.

De finns olika vägar till magisterstudier. Se nedan.

Uppdaterad 14.11.2023