Skriv här det du söker efter!

Behörighets­givande studier för yrkes­lärare

Behörighets­givande studier för yrkes­lärare

Yrkeslärare

Som yrkeslärare kombinerar du sakkunskap inom ditt yrkesområde med pedagogiska och didaktiska färdigheter i att vägleda ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Du lär dig, tillsammans med studerande från flera yrkesområden, att förhålla dig till och utveckla yrkeskompetenser av olika slag. Du lär dig att planera lärandeaktiviteter, variera dina undervisningsmetoder, utvärdera och utveckla. Du blir kompetent i att hantera utmaningar och reflektera över ditt eget lärarskap. Studierna ger dig möjlighet att skapa professionella nätverk inom yrkesutbildningen. Studierna utvecklar din förståelse för yrkeslärarens allt mer komplexa och mångfasetterade uppdrag. De förstärker dina färdigheter i att tänka analytiskt, handla konstruktivt och proaktivt.

De pedagogiska studierna för yrkeslärare (se undervisningsplanen via länken) omfattar 60 sp. Av grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik, bör minst 20 sp vara avlagda innan du antas till yrkeslärarutbildningen. Dessa kan exempelvis avläggas via det Öppna universitetet. Studierna består av yrkes- och ämnesdidaktisk teori och praktik, specialpedagogik, undervisningspraktik och ett yrkespedagogiskt utvecklingsarbete. Genom schemalagda närstudietillfällen, distansstudier och självstudier kan du avlägga ämnesstudierna på två läsår. Många studerar till yrkeslärare vid sidan om sitt förvärvsarbete. I studierna ingår undervisningspraktik och kompetenspraktik i svensk- eller tvåspråkig yrkesläroanstalt i Svenskfinland.

Omfattning

60 sp

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

26.2–15.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 26.2–15.3.2024 kl. 15.00.

Du som yrkeslärare i arbetslivet

Efter studierna har du pedagogisk behörighet att arbeta som lärare på yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller inom den fria bildningen. Den ämnesmässiga behörigheten bestäms i relevant lagstiftning (se nedan). Arbetet som yrkeslärare är mångfasetterat och ansvarsfullt. Du kommer att agera som en länk mellan studerande och arbetslivet. Det finns ett stort behov av pedagogiskt behöriga yrkeslärare i Svenskfinland. Du som brinner för ditt yrkesområde och vill utveckla yrkesutbildningen gör ett bra val i att skaffa dig både pedagogisk kompetens och behörighet!

De i lagen stiftade behörighetsvillkoren framgår nedan:

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet, § 13

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet, § 18

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi