Skriv här det du söker efter!

Symposium

Symposium

Aboagora 2024 utforskar krig genom vetenskap och konst

Vetenskaps- och konstevenemanget Aboagoras tema år 2024 är Mars, Krigsbringaren. Det tre dagar långa evenemanget ordnas för 14:e gången på Sibeliusmuseum i Åbo 28–30.8.2024.

Aboagoras etos är att lösa vår tids trängande problem. Det kräver inte bara ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, utan också en kombination av vetenskapliga och konstnärliga perspektiv.

Anmäl dig till Aboagora 2024!

Läs mera om programmet!

Det militära Mars-temat angrips ur ett kulturellt och vetenskapligt brett perspektiv. Evenemangets presentationer, paneler och workshops handlar bland annat om mänskliga rättigheter, efterkrigstidens återhämtning och fred, krigsljud, krigsminnesmärken, krigets effekter på naturen och framtiden efter krig. Programmet närmar sig också Mars som en himlakropp: dess astronomiska egenskaper, musikaliska frekvenser och litterära bilder.

Evenemangets keynotes, d.v.s. Agora-sessionerna, är öppna för alla och gratis. I år har evenemanget tre huvudtalare, eller agorister.

På evenemangets öppningsdag, 28 augusti, kommer vi i Agora-sessionen med författaren-forskaren-sångerskan Susanna Hast och forskaren Noora Kotilainen att få lyssna på krigiska ljud och tystnader. Den nya boken Sodan pauloissa – Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa (Förtrollad av kriget – Militarism i det finska samhället), redigerad av Hast och Kotilainen, utkom i våras.

Manfred Nowak, generalsekreterare för nätverket Global Campus of Human Rights, kommer till Åbo den 29 augusti för att berätta om mänskliga rättigheter, krig, fred och musik. Nowak, människorättsforskare med lång karriär inom FN, har blivit känd för bland annat sin publikation The Routledge Companion to Music and Human Rights.

Författaren och journalisten Thella Johnson kommer att hålla ett Agora-tal på Aboagoras slutdag den 30 augusti om fred och efterkrigstiden. Svensk-finska Johnsons första roman Fred berättar om tre generationer av en finsk familj, med fokus på deras berättelse om fred efter kriget.

Utöver Agora-sessionerna innehåller Aboagoras program paneler, workshops och konstnärliga sessioner. Med undantag för Agora-talen, kräver evenemanget en registrering. Entréavgiften för det tre dagar långa evenemanget är 50 €. Studenter, doktorander och professionella artister får biljetter till ett reducerat pris på 20 €. Anmälan till evenemanget är öppen fram till den 20 augusti.