Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi 100

Åbo Akademis 100-årsjubileum 2018

Åbo Akademi grundades 1918 som en av det självständiga Finlands första institutioner. År 2018 firade 100-årsjubileum med festligheter både i Åbo och i Vasa. Jubileumsåret hade temat ”kunskap igår, idag, imorgon”. Målet var att under jubileumsåret på olika sätt inkludera allmänheten, alumner och samarbetspartners i firandet, liksom förstås också personalen och de studerande, vilket också lyckades. Åbo Akademi står för mångfald, öppenhet, djärvhet, hållbarhet och delaktighet – värden som är värda att fira!

Uppdaterad 22.12.2020