Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Dubbelexamensprogram med indisk högskola får finansiering

Utbildningsstyrelsen har beviljat Åbo Akademi 64 000 euro för ett projekt som syftar till att skapa ett doktorandprogram med dubbel examen mellan ÅA och Indian Institute of Technology Mandi, Indien.

– Dubbelexamensprogrammet kommer att vara på doktorandnivå och ytterligare främja andra samarbeten mellan de två partneruniversiteten på högsta nivå, säger Tan Phat Huynh, biträdande professor i molekylär process- och materialteknik vid Åbo Akademi som leder programmet.

Mobilitetsstuderandena kommer att ansluta sig till ett laboratorium eller en forskargrupp vid partneruniversitetet för att utföra sin forskning under sex månader. De kommer att tilldelas en handledare vid partneruniversitetet som fungerar som bihandledare för doktorsavhandlingen. Ett cotutelle-avtal kommer att undertecknas för varje doktorand för att säkerställa ett smidigt genomförande av doktorandstudierna.

 

Projektet finansieras som en del av Team Finland Knowledge (TFK)-programmet och pågår 01.08.2024 -31.12.2026.