Skriv här det du söker efter!

Scholars at Risk

Scholars at Risk

Åbo Akademi är medlem i Scholars at Risk (SAR). SAR är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.

Det internationella nätverket Scholars at Risk etablerades år 2000 i Chicago, USA. Idag finns basen vid New York University, och nästan 400 universitet och högskolor är medlemmar.

Forskare som har behov av skydd ska anmäla sig direkt till nätverket. Mera information om SAR finns på adressen: www.scholarsatrisk.org

I april 2016 gick Åbo Akademi med i nätverket, som fjärde universitet i Finland. Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut har bidragit ekonomiskt för att möjliggöra medlemskapet. Nätverket SAR Finland etablerades våren 2017. Åbo Akademi delar ordförandeskapet med Åbo universitet.

Vad kan Åbo Akademi göra?

Målet är att kunna erbjuda en fristad åt en akademiker under ett år. Det innebär att en forskare jobbar vid någon enhet vid Åbo Akademi, man skaffar bostad åt personen och ser till att den kommer in i gemenskapen. Tanken är forskaren får ett andrum och en chans att i trygga förhållanden kunna göra en nystart eller få tid att planera sin framtid.

Utöver detta ska man jobba för att öka medvetenheten om de hot mot akademiker och den akademiska friheten som förekommer på olika håll i världen.

Verksamheten vid Åbo Akademi koordineras av en grupp bestående av: prorektor, professor vid laboratoriet för naturmaterialteknik Stefan Willför, professor i statsrätt och folkrätt Elina Pirjatanniemi och professor i folkrätt Magdalena Kmak. Utöver detta deltar andra intresserade på frivillig basis.

SAR vid Åbo Akademi kan kontaktas via e-postaddressen sar@abo.fi.

Uppdaterad 7.3.2022