Skriv här det du söker efter!

Disputation i filosofi

Disputation i filosofi

FK Patrik Hulterström disputerar i filosofi med avhandlingen From Play to Power: A Philosophical Inquiry into How Educational Wargaming Can Help Cultivate Battlefield Acumen.

Opponent är Dr. Lecturer David Banks, King’s College London, Storbritannien och kustos är professor Martin Gustafsson, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras här ungefär en vecka innan evenemanget.