Skriv här det du söker efter!

Docenttitel vid Åbo Akademi

Varje docent är värdefull för Åbo Akademi, liksom Åbo Akademi är värdefull för varje docent.

En docent har skrivit en doktorsavhandling och lika mycket till och hen har låtit sig bedömas av minst två utomstående forskare som oftast redan hunnit bli professorer. Docenten har kunskaper som kompletterar dem som redan finns vid hens disciplin inom Akademin. Hens vetande är av stor betydelse för varje ämnesområde växer snabbt och det är omöjligt för en enda människa att kunna allt. Docentens kunnande ger studenter och forskare nya kunskaper och bidrar till deras expertis.

En docent har också bedömts med avseende på sin undervisningsförmåga. Många har redan undervisat i många år, andra har grundliga studier i universitetspedagogik och vet hur undervisning kan läggas upp och utföras. Också på det här viset kompletterar docenten resten av personalen på ämnet.

Flera docenter har dessutom arbetat inom näringsliv och industri och tillför ämnet nya kontakter genom sina stora nätverk.

Åbo Akademi är till nytta för docenten som en miljö där kunskapssökande är centralt. Att hela tiden få vara med om att utveckla sina tankar och metoder är på alla sätt berikande.

Kansler Carl G Gahmberg vid Åbo Akademi är den som på ansökan kan bevilja docenttiteln. Bekanta dig med kriterierna och ansökningsprocessen och välkommen sedan att ansöka!

 

 

Uppdaterad 15.1.2020