Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis upphandlingar

Åbo Akademis upphandlingar

Aktuella stora upphandlingar

Åbo Akademi annonserar upphandlingar som ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde dvs. de upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMA. I anslutning till upphandlingsannonsen finns en länk till Åbo Akademis anbudsförfrågningar i tjänsten Cloudia Supplier Portal. För att få användarnamn och lösenord kan du registrera dig till tjänsten. Registreringen är gratis.

Aktuella små upphandlingar

Små upphandlingar, dvs. upphandlingar under nationella tröskelvärden annonseras här på Åbo Akademis hemsida.

Uppdaterad 17.8.2023