Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier).

Följande publikationer kan köpas via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Notera att försäljningen av förlagets alla övriga publikationer har upphört 1.1.2024.

Kontakt

För allmän information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post forlaget@abo.fi

 

Publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

Doktorsavhandlingar som publicerats digitalt hittas i publikationsarkivet Doria.

 

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

2024

 

Doktorsavhandling i systematisk teologi
Lindén, Lilian:
C.S. Lewis and Idealism
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-064-0, ISBN 978-952-389-065-7 (digital), 327 s.

Doktorsavhandling i systematisk teologi
Lindqvist Hotz, Ewa:
Faran ropar mitt namn! Lydia Wahlström som politisk teologi
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-066-4, ISBN 978-952-389-067-1 (digital; endast sammanfattning), 231 s.

Doktorsavhandling i juridik
Phillips, Stephen:
An Examination of Deterrence and Access to Asylum through Law, Rhetoric and Experience
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-062-6, ISBN 978-952-389-063-3 (digital; endast sammanfattning), 266 s.

Doktorsavhandling i kyrkohistoria
Antonsson, Niklas:
För samhällets bestånd och Guds rikes förkovran. Prästerskapets undervisning kring hushåll, barn och äktenskap i svenska postillor 1686–1770.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-060-2, ISBN 978-952-389-061-9 (digital), 252 s.

Doktorsavhandling i juridik
Mustaniemi-Laakso, Maija:
From Charity to Legal Accountability? A Study on Extraterritorial Human Rights Accountability within Bilateral Development Cooperation
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-058-9, ISBN 978-952-389-059-6 (digital; endast sammanfattning), 325 s.

 

Uppdaterad 14.6.2024