Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn (02) 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

2021

Doktorsavhandling i systematisk teologi
Koij, Sabina:
Resiliensteologi. En studie av den kristna traditionens hållbara förändring.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-996-3, ISBN 978-951-765-997-0 (digital), 163 s. € 20,00

Doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen
McWilliams, Cathryn:
The Letters and Legacy of Mary Ann McCracken (1770-1866)
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-994-9, ISBN 978-951-765-995-6 (digital), 994 s. € 55,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Koskinen, Monika:
Hälsans tomrum – En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-992-5, ISBN 978-951-765-993-2 (digital), 159 s. € 20,00

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik
Huoponen, Kirsi:
Prophecy, Policy, and Restoration. An Approach to Understanding the Composition of the Book of Hosea
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-990-1, ISBN 978-951-765-991-8 (digital), 250 s. € 25,00

Doktorsavhandling i systematisk teologi, dogmatik
Envall, Carola:
Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveigs von Schoultz lyrik.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-988-8, ISBN 978-951-765-989-5 (digital), 362 s. € 33,00

Doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen
Nyholm, Mats:
Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-986-4, ISBN 978-951-765-987-1 (digital), 282 s. € 27,00

Doktorsavhandling i matematik
Al Bermanei, Hazem:
Applications of Max-Plus Algebra to Scheduling
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-982-6, ISBN 978-951-765-983-3 (digital), 143 s. € 20,00

Doktorsavhandling i vuxenpedagogik
Kiukas, Carina:
Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-984-0, ISBN 978-951-765-985-7 (digital), 154 s. € 20,00

Doktorsavhandling i dogmatik
Riuttala, Johannes:
Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-978-9, ISBN 978-951-765-979-6 (digital), 342 s. € 31,00

Uppdaterad 15.9.2021