Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn (02) 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg: tfn (02) 215 4793, e-post: forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras i regel i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

2019


Henriksson Linnéa:
Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska kommuner
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-928-4, ISBN 978-951-765-929-1 (digital), 212 s. € 23,00

Slotte, Åsa:
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-923-9, ISBN 978-951-765-924-6 (digital), 540 s. € 41,00

Skult, Petter:
The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-921-5, ISBN 978-951-765-922-2 (digital), 216 s. € 23,00

Barlow, Anna:
The Machinery of Legal Aid – A Critical Comparison, from a Public Law Perspective, of the United Kingdom, the Republic of Ireland and the Nordic Countries
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-919-2, ISBN 978-951-765-920-8 (digital), 386 s. € 34,00

Sihvo, Olena:
The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-917-8, ISBN 978-951-765-918-5 (digital), 526 s. € 40,00

2018

Ramstedt, Tommy:
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-915-4, ISBN 978-951-765-916-1 (digital), 292 s. € 28,00

Engfelt, Olga:
Barndomens poetik. Oscar Parlands trilogi i den ryska litterära kontexten.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-911-6, ISBN 978-951-765-912-3 (digital), 214 s. € 23,00

Hamrin, Minna:
Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Imagery.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-913-0, ISBN 978-951-765-914-7 (digital), 270 s. € 27,00

Johansson, Eva:
Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959-1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-909-3, ISBN 978-951-765-910-9 (digital), 366 s. € 33,00

Sundelin, Anna:
’Expensive living and costly entertainment’: Britons as aspiring consumers in Jamaica, c. 1750-1810
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-907-9, ISBN 978-951-765-908-6 (digital), 253 s. € 26,00

Latvalehto, Kai:
Finnish Blood, Swedish Heart – Examining Second-Generation Sweden-Finnishness
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-905-5, ISBN 978-951-765-906-2 (digital), 384 s. € 34,00

Kaldestad, Kari:
Menneskets värdighet i kraft av det hellige rommet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-903-1, ISBN 978-951-765-904-8 (digital), 180 s. € 20,00

Sundberg, Ulf:
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-897-3, ISBN 978-951-765-898-0 (digital), 424 s. € 34,00

Ljungquist, Marie:
Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-901-7, ISBN 978-951-765-902-4 (digital), 276 s. € 27,00

Huldén, Niklas:
Kustbor och det materiella arvet: Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700–1900
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-899-7, ISBN 978-951-765-900-0 (digital), 501 s. € 39,00

Backström, Harry Sanfrid:
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-895-9, ISBN 978-951-765-896-6 (digital), 574 s. € 43,00

Streng, Alfred:
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-893-5, ISBN 978-951-765-894-2 (digital), 361 s. € 33,00

Nisula, Linda:
Wood extractives in conifers : a study of stemwood and knots of industrially important species
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-891-1, ISBN 978-951-765-892-8 (digital), 369 s. € 33,00

Öhman, Jennie:
Interaction in Text and Hypertext. Participant Roles on Corporate Websites.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-889-8, ISBN 978-951-765-890-4 (digital), 266 s. € 26,00

Mård, Mika:
“Stoked”- En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-887-4, ISBN 978-951-765-888-1 (digital), 316 s. € 30,00

Rahkila, Jani:
Multivalency in Carbohydrate Chemistry: From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-885-0, ISBN 978-951-765-886-7 (digital), 200 s. € 20,00

Havukainen, Tuomas:
The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End?
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-881-2, ISBN 978-951-765-882-9 (digital), 331 s. € 31,00

 

Uppdaterad 5.9.2019