Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn (02) 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

 

2020

 

Linderyd Andreas:
De varumärkeskluvna. Varumärkesarbete och värdegrundsretorik i offentlig och ideell verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-961-1, ISBN 978-951-765-962-8 (digital), 192 s. € 20,00

Lindström Johanna:
Understandning digital distraction. A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-957-4, ISBN 978-951-765-958-1 (digital), 228 s. € 24,00

Djupsjöbacka Angela:
Human Capital. Formation, Maintenance and Transmission
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-959-8, 978-951-765-960-4 (digital), 215 s. € 23,00

Bjerga, Grethe Heidi:
Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-953-6, ISBN 978-951-765-954-3 (digital), 252 s. € 25,00

Hannus-Gullmets Britta:
Scaffolding Writing. Four Children Explore Written Language with Auditory Feedback from Speech Synthesis.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-951-2, ISBN 978-951-765-952-9 (digital), 232 s. € 24,00

Audas Emma:
Det heliga äktenskapet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-950-5, 498 s. € 38,00

Tjärnstig Leif:
Didaktisk praxis i waldorfskolan. En didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-948-2, ISBN 978-951-765-949-9 (digital), 276 s. € 27,00

 

Uppdaterad 14.5.2020