Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn +358 (0)2 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

2022

 

Doktorsavhandling i sociologi
Kroos, Karmo:
Irony as a Method of Neoclassical Sociology: Toward a Reconstruction of Iván Szelényi’s Methodology
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-038-1, ISBN 978-952-389-039-8 (digital), 414 s. € 34,00

Doktorsavhandling i musikvetenskap
Erlandsson, Fredrik:
What Is the Basic Rule of Outside? The Construction of a Jazz Improvisation Concept in On-line Environments.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-036-7, ISBN 978-952-389-037-7 (digital), 190 s. € 20,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Haugs, Tone:
Kampen for enheten mennesket : En omsorgsvitenskapelig studie av mennesket i det utålelige.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-034-3, ISBN 978-952-389-035-0 (digital), 187 s. € 20,00

Doktorsavhandling i religionsvetenskap
Meijer, Clara Marlijn:
Sexuality, stigma and religion. The negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-030-5, ISBN 978-952-389-031-2 (digital), 316 s. € 30,00

Doktorsavhandling i anläggnings- och systemteknik
Jansson, Kaj:
Development of advanced oxidation processes for the Finnish pulp and paper industry water treatment.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-032-9, ISBN 978-952-389-033-6 (digital), 155 s. € 20,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Hägglund, Anna-Stina:
Birgittine landscapes: Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410-1530
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-022-0, ISBN 978-952-389-023-7 (digital), 244 s. € 25,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Granberg, Andreas:
Bosättningsfrågan som en del av Österbottens äldre historia. Kunskapscirkulation och fria forskare i kontrovers, 1978–2005
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-026-8, ISBN 978-952-389-027-5 (digital), 318 s. € 30,00

Doktorsavhandling i sociologi
Henriksson, Heidi:
Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-028-2, ISBN 978-952-389-029-9 (digital), 421 s. € 34,00

Doktorsavhandling i pedagogik (lärarinriktning)
Rosvall, Camilla:
”Tänk före du skriver” – Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-024-4, ISBN 978-952-389-025-1 (digital), 318 s. € 30,00

Doktorsavhandling i filosofi
Aldrin Salskov, Salla:
Struggling with the personal. On epistemic habits in the queer and feminist theory
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-021-3, 234 s. € 24,00

Doktorsavhandling i religionsvetenskap
Swartz, Karen:
Management Matters: Organizational Storytelling within the Swedish Anthroposophical Society
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-017-6, ISBN 978-952-389-018-3 (digital), 226 s. € 24,00

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap
Jonasson, Anna-Karin:
Gränskronotopen och upplösningen av formens värld. En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003).
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-019-0, ISBN 978-952-389-020-6 (digital), 270 s. € 27,00

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap
Ullström, Margaretha:
Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-015-2, ISBN 978-952-389-016-9 (digital), 406 s. € 33,00

Doktorsavhandling i filosofi
Manhire, Ryan:
Unravelling Moral Certainty: Having a Rough Story.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-013-8, ISBN 978-952-389-014-5 (digital), 187 s. € 20,00

Doktorsavhandling i pedagogik (småbarnspedagogik)
Lindh, Yvonne:
Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser
Diss.: Åbo Akademi
ISBN ISBN 978-952-389-011-4, ISBN 978-952-389-012-1 (digital), 153 s. € 20,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Rönnqvist, Miriam:
Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schewdischen Reich.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-009-1, ISBN 978-952-389-010-7 (digital), 330 s. € 31,00

Doktorsavhandling i nordisk folkloristik
Sandell, Karin:
Parasiter och ”bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-007-7, ISBN 978-952-389-008-4 (digital), 208 s. € 23,00

Uppdaterad 16.12.2022