Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn (02) 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg: tfn (02) 215 4793, e-post: forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

2019


Wallerstein Karl-Henrik:
In Search of Solid Ground: Understanding the Epistemology, Hermeneutics, and Theology in Walter Brueggemann’s Theology of the Old Testament, Testimony, Dispute, Advocacy
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-930-7, ISBN 978-951-765-931-4 (digital), 287 s. € 28,00

Bodman Ghita:
Leva ett med naturen – “Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill”
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-936-9, ISBN 978-951-765-937-6 (digital), 218 s. € 23,00

Ojaranta Anu:
Information literacy conceptions in comprehensive school in Finland: Curriculum, teacher and school librarian discourses
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-940-6, ISBN 978-951-765-941-3 (digital), 212 s. € 23,00

Römer Ritva:
Vårdande i kärlek. Kärleken går i strumpor.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-938-3, ISBN 978-951-765-939-0 (digital), 232 s. € 24,00

Karv Thomas:
Public attitudes towards the European Union. A study explaining the variations in public support towards the European Union within and between countries over time.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-934-5, ISBN 978-951-765-935-2 (digital), 374 s. € 33,00

Lahti Sofia:
Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-932-1, ISBN 978-951-765-933-8 (digital), 484 s. € 38,00

Henriksson Linnéa:
Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska kommuner
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-928-4, ISBN 978-951-765-929-1 (digital), 212 s. € 23,00

Slotte, Åsa:
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-923-9, ISBN 978-951-765-924-6 (digital), 540 s. € 41,00

Skult, Petter:
The End of the World as We Know It: Theoretical Perspectives on Apocalyptic Science Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-921-5, ISBN 978-951-765-922-2 (digital), 216 s. € 23,00

Barlow, Anna:
The Machinery of Legal Aid – A Critical Comparison, from a Public Law Perspective, of the United Kingdom, the Republic of Ireland and the Nordic Countries
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-919-2, ISBN 978-951-765-920-8 (digital), 386 s. € 34,00

Sihvo, Olena:
The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-917-8, ISBN 978-951-765-918-5 (digital), 526 s. € 40,00

Uppdaterad 18.10.2019