Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn +358 (0)2 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

2023

 

Doktorsavhandling i nordisk folkloristik
Wanström, Sofia:
When The Dam Burst: Perspectives on Genre and Tellability in Testimonies of Rape
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-054-1, ISBN 978-952-389-055-8 (digital), 238 s. € 25,00

Doktorsavhandling i tyska språket och litteraturen
Hackinger, Lisa:
Semantische Frames in interkultureller Markenkommunikation
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-053-4, 455 s.

Doktorsavhandling i allmän historia
Kwazema, Martins:The Irony of Economic Miracle: Spotlight onPast Futures of Ghana’s December 31st Revolution 1982-1992
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-051-0, ISBN 978-952-389-052-7 (digital), 344 s. € 31,00

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik
Tanskanen, Topias:
Jacob, the Torah, and the Abrahamic Promise: Studies on the Use and Interpretation of the Jacob Story in the Book of Jubilees
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-048-0, ISBN 978-952-389-049-7 (digital), 324 s. € 30,00

Doktorsavhandling i informationsvetenskap
Hyttinen, Ritva:
Desire for Inclusion : Construction of Professional Identity of Library Students with an Immigrant Background
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-046-6, ISBN 978-952-389-047-3 (digital), 252 s. € 25,00

Doktorsavhandling i slöjdpedagogik
Hjelm, Åsa:
Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-042-8, ISBN 978-952-389-043-5 (digital), 270 s. € 27,00

Uppdaterad 24.11.2023