Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn (02) 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

 

2020


Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Olsio-Tuisku, Anna-Greta:
Delaktighet som hälsobringande nytta. En studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-972-7, ISBN 978-951-765-973-4 (digital), 200 s. € 20,00

Doktorsavhandling i teologisk etik och religionsfilosofi
Hellsten, Laura:
Through the Bone and Marrow. Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-971-0, 408 s. € 33,00

Doktorsavhandling i allmän pedagogik
Baltzer Charlotte:
Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi – En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-963-5, ISBN 978-951-765-964-2 (digital), 288 s. € 28,00

Doktorsavhandling i praktisk teologi
Edlund, Caroline:
När jag får vara ute på fältet dansar jag tango! En organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-969-7, ISBN 978-951-765-970-3 (digital), 200 s. € 20,00

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik
Green, Stefan:
Toward Apocalypticism. A Thematic Analysis of Isaiah 65–66.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-965-9, ISBN 978-951-765-966-6 (digital), 350 s. € 32,00

Doktorsavhandling i nordisk folkloristik
Harjunen, Catarina:
Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-967-3, ISBN 978-951-765-968-0 (digital), 252 s. € 26,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Louhimies Robert:
Mellan Merkurius och Mars – Finska Ångfartygs Aktiebolagets krav på ersättning för förlorade fartyg i första världskriget 1914-1974
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-955-0, ISBN 978-951-765-956-7 (digital), 243 s. € 25,00

Doktorsavhandling i internationell marknadsföring
Linderyd Andreas:
De varumärkeskluvna. Varumärkesarbete och värdegrundsretorik i offentlig och ideell verksamhet.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-961-1, ISBN 978-951-765-962-8 (digital), 192 s. € 20,00

Doktorsavhandling i internationell marknadsföring
Lindström Johanna:
Understandning digital distraction. A longitudinal study on disruptive everyday media multitasking among diginatives.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-957-4, ISBN 978-951-765-958-1 (digital), 228 s. € 24,00

Doktorsavhandling i nationalekonomi
Djupsjöbacka Angela:
Human Capital. Formation, Maintenance and Transmission
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-959-8, 978-951-765-960-4 (digital), 215 s. € 23,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Bjerga, Grethe Heidi:
Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-953-6, ISBN 978-951-765-954-3 (digital), 252 s. € 25,00

Doktorsavhandling i specialpedagogik
Hannus-Gullmets Britta:
Scaffolding Writing. Four Children Explore Written Language with Auditory Feedback from Speech Synthesis.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-951-2, ISBN 978-951-765-952-9 (digital), 232 s. € 24,00

Doktorsavhandling i systematisk teologi
Audas Emma:
Det heliga äktenskapet
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-950-5, 498 s. € 38,00

Doktorsavhandling i vuxenpedagogik
Tjärnstig Leif:
Didaktisk praxis i waldorfskolan. En didaktisk analys och bildningsteoretisk tolkning av fyra waldorflärares pedagogiska tänkande och förhållningssätt.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-948-2, ISBN 978-951-765-949-9 (digital), 276 s. € 27,00

 

Uppdaterad 9.10.2020