Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis förlag

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. Förlaget jobbar för att ge publikationerna spridning genom att synas bl.a. på bokmässor.

 

Köp via Åbo Akademis nätbutik:
Väggarna talar – Åbo Akademis byggnader under hundra år

Åbo Akademis jubileumshistorik:
· Åbo Akademi och samhället
· Åbo Akademi och kunskapen
· Åbo Akademi i sin början 1918-1945

Klicka här för att komma till nätbutiken

tre böcker

 

Kontakt

För att köpa övriga publikationer, kontakta Anders Ekberg:
tfn +358 (0)2 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post forlaget@abo.fi

 

Nya publikationer

Listan uppdateras nedan i kronologisk ordning så att de färskaste publikationerna finns högst upp. Äldre publikationer hittas via länkarna till höger.

På Åbo Akademis förlag har i år utkommit:

2022

 

Doktorsavhandling i sociologi
Henriksson, Heidi:
Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-028-2, ISBN 978-952-389-029-9 (digital), 421 s. € 34,00

Doktorsavhandling i pedagogik (lärarinriktning)
Rosvall, Camilla:
“Tänk före du skriver” – Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-024-4, ISBN 978-952-389-025-1 (digital), 318 s. € 30,00

Doktorsavhandling i filosofi
Aldrin Salskov, Salla:
Struggling with the personal. On epistemic habits in the queer and feminist theory
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-021-3, 234 s. € 24,00

Doktorsavhandling i religionsvetenskap
Swartz, Karen:
Management Matters: Organizational Storytelling within the Swedish Anthroposophical Society
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-017-6, ISBN 978-952-389-018-3 (digital), 226 s. € 24,00

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap
Jonasson, Anna-Karin:
Gränskronotopen och upplösningen av formens värld. En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003).
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-019-0, ISBN 978-952-389-020-6 (digital), 270 s. € 27,00

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap
Ullström, Margaretha:
Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-015-2, ISBN 978-952-389-016-9 (digital), 406 s. € 33,00

Doktorsavhandling i filosofi
Manhire, Ryan:
Unravelling Moral Certainty: Having a Rough Story.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-013-8, ISBN 978-952-389-014-5 (digital), 187 s. € 20,00

Doktorsavhandling i pedagogik (småbarnspedagogik)
Lindh, Yvonne:
Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser
Diss.: Åbo Akademi
ISBN ISBN 978-952-389-011-4, ISBN 978-952-389-012-1 (digital), 153 s. € 20,00

Doktorsavhandling i nordisk historia
Rönnqvist, Miriam:
Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schewdischen Reich.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-009-1, ISBN 978-952-389-010-7 (digital), 330 s. € 31,00

Doktorsavhandling i nordisk folkloristik
Sandell, Karin:
Parasiter och “bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-007-7, ISBN 978-952-389-008-4 (digital), 208 s. € 23,00

2021

 

Doktorsavhandling i offentlig förvaltning
Westin, Anna:
Egenmakt och välfärdens praktik. En jämförande studie av brukarens inflytande inom olika organisationer som anordnar personlig assistans i Finland och Sverige.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-001-5, ISBN 978-952-389-002-2 (digital), 404 s. € 33,00

Doktorsavhandling i kyrkohistoria
Arkkila, Martti:
African Church or Western Mission? The Evangelical Lutheran Church in Kenya Seeks Her Identity 1968-1996
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-005-3, ISBN 978-952-389-006-0 (digital), 261 s. € 26,00

Doktorsavhandling i internationell marknadsföring
Storgård, Johan:
Kreativ ångest. En kulturekonomisk studie av skådespelares kreativa processer.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-952-389-003-9, ISBN 978-952-389-004-6 (digital), 282 s. € 27,00

Doktorsavhandling i allmän historia
Winberg, Oscar:
Archie Bunker for President. Television Entertainment and the Transformation of American Politics in the 1970s.
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-952-389-000-8, 220 s. € 23,00

Doktorsavhandling i systematisk teologi
Koij, Sabina:
Resiliensteologi. En studie av den kristna traditionens hållbara förändring.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-996-3, ISBN 978-951-765-997-0 (digital), 163 s. € 20,00

Doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen
McWilliams, Cathryn:
The Letters and Legacy of Mary Ann McCracken (1770-1866)
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-994-9, ISBN 978-951-765-995-6 (digital), 994 s. € 55,00

Doktorsavhandling i vårdvetenskap
Koskinen, Monika:
Hälsans tomrum – En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-992-5, ISBN 978-951-765-993-2 (digital), 159 s. € 20,00

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik
Huoponen, Kirsi:
Prophecy, Policy, and Restoration. An Approach to Understanding the Composition of the Book of Hosea
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-990-1, ISBN 978-951-765-991-8 (digital), 250 s. € 25,00

Doktorsavhandling i systematisk teologi, dogmatik
Envall, Carola:
Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveigs von Schoultz lyrik.
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-988-8, ISBN 978-951-765-989-5 (digital), 362 s. € 33,00

Doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen
Nyholm, Mats:
Searchers After Horror: Understanding H. P. Lovecraft and His Fiction
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-986-4, ISBN 978-951-765-987-1 (digital), 282 s. € 27,00

Doktorsavhandling i matematik
Al Bermanei, Hazem:
Applications of Max-Plus Algebra to Scheduling
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-982-6, ISBN 978-951-765-983-3 (digital), 143 s. € 20,00

Doktorsavhandling i vuxenpedagogik
Kiukas, Carina:
Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete
Diss.: Åbo Akademi
ISBN 978-951-765-984-0, ISBN 978-951-765-985-7 (digital), 154 s. € 20,00

Doktorsavhandling i dogmatik
Riuttala, Johannes:
Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi
Diss.: Åbo Akademi University
ISBN 978-951-765-978-9, ISBN 978-951-765-979-6 (digital), 342 s. € 31,00

Uppdaterad 7.10.2022