Skriv här det du söker efter!

Vetenskapsevenemang

Allt vi gör är vetenskap. Eller det mesta kan i alla fall förklaras genom vetenskap. Vid Åbo Akademi görs många olika former av vetenskap, på olika sätt, inom många olika områden.

Vetenskapen är till för alla, inte endast för dem som har forskning som arbete. Därför strävar vi efter att på olika sätt göra forskningen och forskningsresultaten – vetenskapen – tillgänglig för alla. Ett sätt är att ordna, eller delta i, olika evenemang som är öppna för allmänheten och där visa upp delar av den forskning som bedrivs vid Åbo Akademi. Välkommen med där vi syns och finns!

Uppdaterad 10.2.2023