Skriv här det du söker efter!

Nätkurser, distans- och närundervisning

Nätkurser, distans- och närundervisning

Nätkurser

På nätkurser genomförs största delen av kursen eller hela kursen på internet. Fördelen med nätkurser är att de är flexibla och mera oberoende av tid och plats än kurser med närundervisning. Kurserna arrangeras ofta utan närstudier, men ibland med ett fåtal föreläsningar. Deltagarna på nätkurser bör vara aktiva och ta ansvar för att tillgodogöra sig kursinnehållet. Kursdeltagarna kan genom sin egen aktivitet både påverka och bidra till kursinnehållet samt höja sin egen studiemotivation.

Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt övningsuppgifter. Försenade uppgifter och diskussionsinlägg accepteras vanligen inte. Notera att lärarna inte har någon skyldighet att ge specialuppgifter åt kursdeltagare som inte deltagit i kursen i enlighet med dess tidtabell.

Nätkurser ger friheten att jobba när som helst under dygnets timmar mellan deadlines. Man kan också delta i kursen trots att man inte bor på den ort där kursarrangören finns.

Läraren fungerar som handledare och ger även feedback antingen individuellt eller åt hela gruppen.

Nätkurser möjliggör kommunikation mellan lärare och studerande via t.ex. forum och föreläsningar online/på nätet. Så långt det är möjligt eftersträvas att studiematerialet är nätbaserat för att göra studierna så smidiga som möjligt. Kom dock ihåg att det finns kurser där det även ingår skriftligt material i pappersform (kurslitteratur, artiklar osv.)

Kurserna avläggs vanligen genom diskussioner på kurssidan, skriftliga uppgifter och/eller tentamen. Men de kan också innehålla övningar och interaktion i grupp på nätet.

 

Logga in

Inom det öppna universitetet använder vi lärplattformen Moodle. Logga in på Moodle
För att ta del av t.ex. nätföreläsningar kan man behöva någon extra plug-in som du kan ladda ned från nätet.

Varje nätkurs har en ansvarig planerare som är ansvarig för det tekniska stödet. Planeraren skickar ut en e-post innan kursstart med information om hur du loggar in på nätkursen.

Läraren, planeraren samt studievägledaren vid Centret för livslångt lärande står till tjänst i frågor som uppkommer i samband med kurserna. Du kan också vända dig till dina studiekamrater.

Du kan själv byta ditt lösenord och sända vidare mejl från din abo.fi adress till din egen privata mejladress (forward-funktion) via SelfService-tjänsten.
Tjänsten hittas på https://selfservice.abo.fi/

– Lösenordsbyte
– Information om kontot (ur ICT-service register)
– Vidaresändning av e-post (d.v.s. forwards)
– inloggning till lösenordsbytet via bankkoder (t.ex. då du tappat eller glömt ditt lösenord).

 

Distansundervisning och närundervisning

Distanskurser innehåller kurstillfällen som ordnas i realtid på bestämda datum och klockslag via Zoom eller Teams. Distanskurser är således oberoende av plats.
För att delta i en distanskurs behöver deltagarna ha fungerande kamera och mikrofon.

Till både distans- och närundervisning kan förutom föreläsningar även höra övningar, interaktion i grupp, diskussioner etc. Mellan undervisningstillfällena studerar kursdeltagarna på egen hand bland annat genom att läsa kurslitteratur, göra skrivarbeten eller på annat sätt förbereda sig. Studierna avläggs i huvudsak genom litteraturtentamina eller genom övningsarbeten, t.ex. uppsats.

Närvarokrav

Kurserna som arrangeras av det öppna universitetet följer Åbo Akademis kursfordringar. Varje kurs har bestämmelser om närvaro samt krav på gjorda prestationer för att kursdeltagarna ska kunna bli examinerade och avlägga studiepoäng. Se kapitel 3 i Instruktion för examination och bedömning vid Åbo Akademi. Kursernas innehåll och arbetssätt avgör kravet på närvaroprocent. Under distans- och närstudier används ofta lärande- och arbetsmetoder som utgör en del av kursens examination. Då är en tillräcklig närvaroprocent en förutsättning för att kunna bli examinerad och erhålla studiepoäng.

Uppdaterad 14.6.2024