Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Utexaminerade är nöjda med sin utbildning men efterlyser mer arbetspraktik, IT- och ledarskapsfärdigheter

Åbo Akademis Arbetsforum samlar regelbundet in information om karriärutvecklingen och arbetsmarknadssituationen bland tidigare studerande. Uppgifterna används vid karriärvägledning för nuvarande studerande och för att utveckla utbildningarna.

Den senaste karriärundersökningen gjordes bland utexaminerade från Åbo Akademi 2017 och 2013 och beskriver situationen på arbetsmarknaden hösten 2018, det vill säga ett år respektive fem år efter examen.

Undersökningen visar att sysselsättningsgraden ett år efter examen är 90 procent. Av de utexaminerade har 48 procent permanent heltidsarbete, 28 procent har tidsbundet heltidsarbete och 6 procent studerar på heltid. Familjelediga är 1 procent, och arbetslösa 1 procent.

Efter fem år i arbetslivet är sysselsättningsgraden bland de utexaminerade 83 procent. Därtill är 9 procent familjelediga. Andelen permanenta heltidsanställningar är också lite högre efter fem år och arbetslösheten ligger under 1 procent.

En ny trend i statistiken är att allt fler börjar jobba i ett annat land efter examen, berättar Matias Erlund, koordinator vid Åbo Akademis Arbetsforum.

– Den här siffran stiger lite varje år. De färskaste siffrorna vi har gäller utexaminerade år 2016 där 12,4 procent har sökt sig utomlands. Det är avsevärt mer än vid de flesta andra mångvetenskapliga universitet i Finland.

Erlund framhåller att Åbo Akademi har en stor andel utländska studerande, och att siffran delvis förklaras av utländska studerande som inte hittar jobb i Finland och flyttar. Men ser man enbart till andelen finska medborgare som flyttar utomlands för att jobba efter examen ligger Åbo Akademi fortfarande klart över genomsnittet.

Nöjda farmaceuter och pedagoger

Karriärundersökningen visar också att i genomsnitt 90 procent av de utexaminerade är nöjda med sin utbildning med tanke på karriär. Särskilt nöjda är till exempel utexaminerade inom pedagogik, farmaci, humaniora och  informationsteknologi där 100 procent av de tillfrågade ger godkänt betyg.

– Det är väldigt roligt att se att till exempel humanister är så nöjda med sin utbildning med tanke på karriär, trots att de brukar ha lite svårare att hitta jobb inom sitt eget område, säger Erlund.

En annan fråga i undersökningen gäller huruvida utbildningen har gett tillräckliga färdigheter för arbetslivet. Där uppger 65 procent av de tillfrågade att de har tillräckliga färdigheter.

– Det brukar vara så att folk är relativt nöjda med den teoretiska utbildningen, men lite mer kritiska när det gäller olika allmänfärdigheter. De efterlyser till exempel bättre IT- eller ledarskapsfärdigheter och mera övning i finska språket. Där kan vi bli bättre, säger Erlund.

Han framhåller att många studerande inte har en helt klar bild av arbetsmarknaden och vilka färdigheter som krävs utöver en akademisk examen. Det är färdigheter man kan lära sig via valbara kurser men också via arbetspraktik eller föreningsverksamhet.

– Här är karriärundersökningarna ett väldigt viktigt verktyg. På basen av dem kan vi visa våra studerande vilka arbetslivets verkliga behov är, säger Erlund.

Svaren påverkar finansieringen

Denna höst görs en ny karriärundersökning bland Åbo Akademis alumner, den här gången bland dem som fick en magisterexamen 2014 eller 2018. Doktorer utexaminerade 2016 får även en egen enkät. De kontaktas via post eller sms. Undersökningen görs nationellt i samarbete med de andra finska universiteten.

Svaren inverkar för första gången också på universitetens finansiering. Enligt finansieringsmodellen från och med 2021 ger sysselsättning efter examen och sysselsättningens kvalitet totalt 4 procent av finansieringen.

Ta del av rapporten för den senaste karriärundersökningen här:
Vad gör de nu? Utexaminerade från Åbo Akademi 2013 och 2017 på arbetsmarknaden hösten 2018 (pdf)

Är du nyfiken på hur utexaminerade inom din eget område har placerat sig i arbetslivet:
Interaktiv rapport: Utexaminerade på arbetsmarknaden, 1 och 5 år efter examen (Excel Pivot)

Arbetsforum följer även med doktorernas arbetsmarknad, läs mera om enkätundersökningarna här:
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/arbetsforum/aa-alumner-i-arbetslivet/