Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi utvecklar övningsdaghem i Vasa

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 180 000 euro till Åbo Akademi för att utveckla övningsdaghemsverksamhet.

Ministeriet tilldelar totalt 1,2 miljoner euro till sju universitet som utbildar lärare i småbarnspedagogik. Syftet med stödet är att under perioden 2019–2020 ta fram modeller för att utveckla övningsverksamheten inom utbildningen i småbarnspedagogik i Finland.

Åbo Akademi kommer att pröva en tredelad modell för övningsverksamheten som går ut på att utveckla ett övningsdaghem i anslutning till Vasa övningsskola, skapa ett nätverk av daghem på fältet som tar emot studerande på praktik, samt utveckla handledarutbildning för handledare för studerande i småbarnspedagogik.

Enligt Fritiof Sahlström, dekanus vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, finns det ett behov av att stärka den finlandssvenska småbarnspedagogiken genom att utveckla forskningsbaserad kunskap på fältet och utveckla ny kunskap om praktikperiodernas innehåll och genomförande.

– Vi ser ett behov av att skapa tydligare riktning, innehåll och helhetsbild för praktiken inom lärarutbildningen inom småbarnspedagogik. Vi tror att vår modell på sikt kommer att höja kvaliteten på småbarnspedagogiken brett i Svenskfinland.

– Även om övningsdaghemmets plats kommer att vara i Vasa är avsikten att verksamhetens innehåll och form sprids i hela Svenskfinland. Vi hoppas att resultaten av projektet också kan utnyttjas i de nordiska och internationella samarbeten Åbo Akademi är del av, säger Sahlström.

Läs undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande.