Skriv här det du söker efter!

Rättspsykologi – citat

Sagt om utbildningen

Den första specialiseringsutbildningen i rättspsykologi arrangerades i Finland år 2017 – 2019. Studerande var psykologer, jurister (domare, advokater, åklagare) samt anställda vid polisen, barnskyddet och brottsofferorganisationer. Nedan kan du läsa några av omdömena om den första utbildningen.

En väsentlig utbildning

Specialiseringsutbildningens innehåll och genomförande har varit oerhört sakkunnigt och intressant. Öppna och lärorika diskussioner med erfarna aktörer inom det rättsliga fältet hjälper en att hitta det väsentliga i det behandlade innehållet. För mig själv är utbildningen till fullo väsentlig för mina arbetsuppgifter. Jag rekommenderar varmt!

Verkställande direktör för brottsoffersorganisation

Den bästa fördjupande arbetsplatsutbildnig jag deltagit i. Utbildningen stöder på ett omfattande sätt det polisiära arbetet och lyfter upp olika perspektiv på saker. Inte bara utbildningens innehåll, utan även studiesättet är utmärkt och lämpar sig väl för att utföras vid sidan av förvärvsarbete. De mångprofessionella diskussionerna i samband med smågruppsarbetet stöder förståelsen för de rättspsykologiska perspektiven.

Kriminalöverinspektör, Helsingfors polisinrättning

Förståelse för rättsprocessen

Jag har upplevat utbildningen som oerhört intressant, och den tjänar mitt arbete väl. Förståelse för psykologiska faktorer inom rättsprocessen som helhet är väldigt centralt och jag kan varmt rekommendera utbildningshelheten för alla som arbetar med brottsprocessfrågor. Det är rentav svårt att acceptera, att inte rättspsykologin har en centralare roll i grundutbildningar för personer som verkar inom rätts- och brottsprocesser. Undervisningen i utbildningen är av hög kvalitet och har erbjudit möjligheten att lära sig av områdets sakkunniga, vars expertis har varit aktuell och av hög kvalitet. Jag rekommenderar mycket gärna denna utbildning.

Professionell vid brottsofferjouren

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi har hjälpt mig att få en bredare förståelse för rättsprocessen och olika faktorer relaterade till den. Det har varit intressant bl a att lära sig om disciplinens historia och hur vi hamnat där vi är idag; hur olika tidsperioder inverkar på bestraffning av brottslingar och utredningar av brott. Vi har också fördjupat oss i beslutsfattning; är det egna tänkandet så objektivt trots allt? Utbildningen har öppnat en ny fascinerande värld, inte minst för att diskussionerna i den mångdisciplinära skolningsgruppen alltid hämtar med sig nya infallsvinklar.

Psykolog, rättspsykiatrisk enhet för barn och ungdomar

För arbetslivet

Om du har lämplig utbildning (t ex psykolog, jurist, samhällsvetare, polis…) och tillräcklig erfarenhet av krävande klientarbete inom fältet, ger specialiseringsutbildningen i rättspsykologi dig fler redskap för att förstå och hantera olika fenomen relaterade till ditt arbete. Delområdena inom rättspsykologin, beroende på dina arbetsuppgifter och din specialisering, ger en ännu mer precis och relevant information för din egna professionella utveckling.

Socialarbetare och jurist vid barnskyddet

Utbildningen är nyttig, t o m så gott som oumbärlig för professionella med flera års erfarenhet av att handha brottsfall, i synnerhet sexualbrottsfall, i domstol.

Refendarieråd, gruppchef för brottsmålsärenden, Högsta domstolen

Uppdaterad 15.4.2019