Skriv här det du söker efter!

Nyheter

Nyheter

Mer resurser till Åbo Akademis undervisningspersonal för undervisning i entreprenörskap

Allt fler personer har en arbetskarriär som företagare eller i ett litet företag. Därför är det viktigt att studerande får entreprenöriella färdigheter och ser företagande som ett jämlikt alternativ till lönearbete. Vid Åbo Akademi ordnas det nu utbildning för lärarna, för att de ska få verktyg för att undervisa i entreprenörskap.

Utbildningen startar i Åbo den 1 februari, och då får man höra alumner från Åbo Akademi berätta om sina personliga erfarenheter av företagande och om kompetensbehoven i arbetslivet. Dessutom diskuterar man olika sätt för lärarna att väcka de studerandes intresse för företagande och ge dem stöd för att samla på sig arbetslivsfärdigheter för framtiden. Utbildningen fortsätter den 15 mars med en fördjupning i praktiska metoder inom företagarpedagogiken som en del av universitetsundervisningen.

Utbildningarna är sammanlänkade med verksamheten vid enheten Startup Åbo vid Åbo Akademi. Startup Åbo bidrar till att stärka studerandenas, forskarnas och lärarnas entreprenöriella färdigheter.

Donation av medicinalrådet Sakari Alhopuro möjliggör utbildningen

Utbildningen är en del av Företagarna i Finlands projekt Osaavia opettajia –yrittäviä nuoria (Kompetenta lärare – företagsamma ungdomar). Medicinalrådet Sakari Alhopuro donerade en miljon euro för stärkandet av lärarnas entreprenöriella färdigheter. Det fyraåriga projektet startade våren 2015. Det har nått ut till över 8 000 lärare, lärarstuderande och lärarutbildare.

Sett till antalet medlemmar är Företagarna i Finland näringslivets största centralorganisation som främjar Finlands små och medelstora företags intressen. Organisationen har över 115 000 medlemsföretag, varav 50 000 är arbetsgivarföretag. Företagen sysselsätter omkring 660 000 personer, inklusive företagarna. Sysselsättningstalet grundar sig på en beräkning som gjordes 2018 tillsammans med Statistikcentralen. Företagarorganisationens verksamhet byggs upp av 383 lokala föreningar, 20 regionala föreningar och 60 branschföreningar. För mer information: www.yrittajat.fi.

 

För mer information:
Projektchef Päivi Ojala
Företagarna i Finland
Tfn: 040 582 2368
E-post: paivi.ojala@yrittajat.fi