Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

FITech utbildar ICT-experter genom 150 kurser

FITech ordnar kurser vid sju universitet. Det mångsidiga utbudet sträcker sig från grunder i artificiell intelligens till fördjupade studier för ICT-experter.

Brytningen inom arbetslivet medför nya krav på kontinuerlig utveckling av kompetens. Informationstekniken har i praktiken spridit sig till alla områden inom arbetslivet och den artificiella intelligensen förändrar många yrken.

Via universitetsnätverket FITech är det möjligt att studera utvalda kurser inom teknik vid sju finländska universitet. Vissa försökskurser pågår redan medan det i september är möjligt att inleda studier i större utsträckning.

– Vårt utbud kompletteras hela tiden och lämpar sig bra för personer i arbetslivet med tidigare högskolestudier, säger Katri Ventus, projektchef som ansvarar för FITechs utbud inom ICT-branschen.

Åbo Akademi ansvarar för svenskspråkiga grundstudier i digitala kompetenser, samt fördjupade engelskspråkiga kurser i industriellt internet och molntjänster.

– Grundkurserna kommer att vara till nytta för alla i hela Svenskfinland som vill förstå samhällets digitalisering. De ger en förmåga att delta i samhällsutvecklingen och -debatten som är nyttig för var och en. På fördjupad nivå är kurserna riktade till personer med teknisk bakgrund, de som vill fördjupa eller uppdatera sina kunskaper, säger Johan Lilius, professor i datateknik vid Åbo Akademi.

Personer kan vara i behov av att uppdatera sina kunskaper till exempel på grund av att den nuvarande arbetsbeskrivningen ändras eller på grund av ett arbetsplatsbyte. Via FITech är det möjligt att studera till exempel grundläggande färdigheter inom programmering, vilka är användbara i många yrken.

För yrkesutbildade personer inom ICT-branschen erbjuder FITech fördjupande studier, med hjälp av vilka man kan uppdatera sin kompetens, som blir snabbt föråldrade inom branschen samt utvidga den till helt nya områden. Teman för de fördjupade studierna är till exempel programvarusystem och -produktion samt digitalisering.

Målet är att utbilda 4 000 experter

Wärtsiläs personaldirektör Päivi Castrén är medlem i FITechs arbetsgrupp för kontinuerligt lärande. Enligt henne har den snabba teknologiska utvecklingen och det ökade behovet av digitala lösningar och produkter skapat mycket tryck på utbildningssystemet.

– Förändringstakten är hög. Det finns en brist på allehanda ICT-experter. Vi hoppas att vi bland lösningar för kontinuerligt lärande hittar ett studieutbud som kompletterar företagens utbildningslösningar. Spetskompetens och en högklassig utbildning är en enorm konkurrensfördel och förutsättning för tillväxt för såväl företag som Finland, säger hon.

FITech ICT-projektet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som samordnas av Aalto-universitet genomförs under de tre följande åren i samarbete mellan Aalto-universitetet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi samt universitetskoncernerna i Villmanstrand, Uleåborg och Tammerfors. Även Teknologiindustrin rf och Tekniikan Akateemiset TEK är stiftande medlemmar i konsortiet. Målet för universiteten inom teknik är att ge kompletterande utbildning åt 4 000 ICT-experter.

Aalto-universitetet ordnar ett informationsmöte om studier via FITech den 18 juni. Mer information: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/jatkuva-oppiminen-ratkaisuna-ict-alan-osaamisvajeeseen

Universitetsnätverket FITech har medfört ett nytt flexibelt sätt att studera i Finland. FITechs innovationssammanslutning är en investering av teknikexperter i framtiden: studerande, forskare och företag samarbetar för att Finland och företagen ska få teknik- och ICT-experter och en värld av innovationer.

 

Mera information:

Johan Lilius
Professor i datateknik vid Åbo Akademi
Tfn: +358 40 544 0741
E-post: johan.lilius@abo.fi