Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram ökade igen

För andra året i rad ökade antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram. Sista dagen att söka var torsdag 31.1.2019.

Enligt de ännu preliminära siffrorna sökte sammanlagt 586 personer till den sju programmen. Ifjol var antalet sökande 570. Åbo Akademi erbjuder sju engelskspråkiga magisterprogram med sammanlagt nio ansökningsmål. Olika ansökningsmål innebär att två program erbjuder möjligheten att välja mellan två olika inriktningar som leder till olika examina.

Också antalet ansökningar (en person kan söka till flera program) steg från 653 år 2018 till 820 i år. Ansökningarna fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror är angivna i parentes):

Biomedical Imaging 42 (48)
Governance of Digitalization 84 (131)
Information Technology: Computer engineering (DI-examen) 127 (112)
Information Technology: Computer science (FM-examen) 118 (64)
International law and human rights 119 (88)
Social exclusion (FM-examen) 105 (28)
Social exclusion (TM-examen) 42 (9)
Sustainable Chemical and Process engineering 74 (76)
PEACE: Peace, Mediation and Conflict Research 111 (97)

Områdeschef vid utbildningsservice, Gurli-Maria Gardberg konstaterar att de flesta program visar en rejäl ökning.

– Programmet Social Exclusion var helt nytt ifjol och det är glädjande att märka att folk har, så att säga hittat det nu. Ökningen där är särskilt märkbar, säger Gardberg.

Enligt preliminära siffror toppar följande nationaliteter listan på ansökningar: Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Finland, Nepal och Kamerun.

Ansökningsresultaten blir klara i mars. Studierna inleds i augusti.

Läs mera om de internationella magisterprogrammen på: http://www.abo.fi/ansok/en/master

 

För mera information:

Områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
Gurli-Maria Gardberg
Telefon: 046 921 5965