Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Antikroppar ska ge Aboa framgång i Boston

Studerande från Åbo universitet och Åbo Akademi deltar med ett gemensamt lag i iGEM, en internationell tävling i syntetisk biologi. Målet för laget Aboa är att förbättra antikroppsbaserade tester och klara sig i den hårda konkurrensen.

I iGEM tävlar man i att lösa olika forskningsproblem med vetenskapliga metoder. Tävlingen grundades av det amerikanska universitetet MIT i början av 2000-talet och är den mest prestigefyllda inom området. I fjol deltog över 300 lag från världen över i tävlingen.

– Tävlingen lyfter hela branschens anseende. Deltagarnas mål är nämligen att med syntetisk biologi och bioteknik hitta nya lösningar på samhälleliga problem, säger Robin Kåll, studerande i cell- och molekylär biovetenskap vid Åbo Akademi och en av medlemmarna i Aboa.

Aboa grundades på studerandenas eget initiativ. Det är det första laget från Åbo som deltar i iGEM och det andra från Finland. Tidigare har Helsingfors universitet och Aalto-universitetet deltagit med ett gemensamt lag.

– Aboa har medlemmar som studerar allt från molekylär bioteknik och kemi till ekonomi, så vi är ett mycket tvärvetenskapligt lag. Åbo är en så pass liten ort att ett villkor för att vi skulle få ihop ett lag var att vi samarbetar över universitetsgränserna, säger Kåll.

Foto på laget Aboa.
Till Aboa hör Robin Kåll (främre raden fr.v.), Pyry Niemelä, Susanna Peltonen, Ville Vapa, Janniina Karinsalo, Gustav Malmström (bakre raden fr.v.), Linnea Korhonen, Oskari Läntinen, Fanny Sundqvist, Jutta Lindfors och Riku Pihlaja. Fanni Suomi saknas i bild. Foto: Susanna Peltonen

Laget har som mål att förbättra sensitiviteten i tester baserade på antikroppar genom en utvidgad genetisk kod. Många medicinska tester baserar sig på antikroppar, till exempel när man fastställer cancerdiagnoser och graviditeter. Att modifiera antikropparna och förbättra sensitiviteten i testerna kan göra det möjligt att i ett tidigare skede upptäcka sjukdomar.

– Att lösa det här forskningsproblemet kräver mycket laboratoriearbete och många försök, säger Kåll.

Till tävlingens natur hör att alla projekt inte alltid lyckas.

– Många av de deltagande lagen kommer inte att kunna genomföra sina planer, men också dåliga resultat är resultat, säger Susanna Peltonen, studerande i kemi vid Åbo universitet och en av deltagarna i Aboa.

Lagets största utmaning är de ekonomiska resurserna. För att delta i tävlingen krävs betydande resurser och Aboas nästa mål inför finalen i Boston i månadsskiftet oktober–november är, utöver själva forskningen, att hitta fler sponsorer som vill stöda laget.

Följ Aboa på webben, Facebook eller Instagram. Mera info om iGEM.