Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt projekt leder Finland mot koldioxidfri metallproduktion 

Ledande metallproducenter i Finland har tillsammans med inhemska forskningsorganisationer inlett ett stort treårigt forskningsprojekt i syfte att vidareutveckla teknik för att för att minska koldioxidutsläppen vid metallproduktion. Projektets totala budget uppgår till 17 miljoner euro.  

Innovationsprojektet Towards Carbon-Neutral Metals 2, TOCANEM2, är nästa steg mot en koldioxidneutral metallproduktion. TOCANEM 2-projektet fokuserar på nya koldioxidsnåla och koldioxidfria processer och driftsmetoder, samt på metoder för att förbättra energi- och materialeffektiviteten inom metallproduktionen genom processintegration och hantering av sidoströmmar. Projektet bygger vidare på tidigare identifierade koncept och tekniker, och höjer deras tekniska beredskapsnivå, och samtidigt inleds också studier av nya ämnen som stöder samma övergripande målet att minska koldioxidutsläppen från den finska metallindustrin.   

Projektet koordineras av Uleåborgs universitet och sysselsätter 40 forskare från en rad samarbetsorganisationer. För Åbo Akademis del leds projektet av Leena Hupa, professor i oorganisk kemi. Projektet stöds av Business Finland 

I TOCANEM2 samarbetar Boliden Harjavalta, Fortum Battery Recycling, Fortum Waste Solutions, Jervois, Metso och Outokumpu för att testa de processer och tekniker som utvecklats i samarbete med Aalto-universitetet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Finlands tekniska forskningscentral (VTT) och Åbo Akademi.  

Projektet stärker Finlands position som en global ledare inom koldioxidneutral metallproduktion. Projektet kommer inte bara att bidra till att minska koldioxidutsläppen från industrin, utan också till den finska industrins långsiktiga konkurrenskraft och utvecklingen av en kvalificerad pool av akademiska och industriella forskare.